Zondagsvieringen

De Werkgroep liturgie van onze dominicaanse parochie wil aan geïnteresseerde parochies en gemeenschappen liturgische teksten ter beschikking stellen voor de zondagse eucharistievieringen.

Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie.
In de toekomst hopen wij nog meer keuzemogelijkheden te kunnen aanbieden.
Van de toegestuurde teksten zijn ons de auteurs niet altijd bekend.
Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.

Indien u dit wenst, kunt u wekelijks de liturgische teksten voor de daarop volgende zondag ontvangen via elektronische post. U doet daarvoor uw aanvraag via info@dominicanenschildebergen.be
U kan vrij gebruik maken van alle teksten. Wij stellen het wel op prijs als u de bron vermeldt: met bvb een verwijzing naar deze webstek: www.dominicanenschildebergen.be.

Om de maand worden de eerder aangeboden teksten overgebracht naar het Archief.

Archief Zondagsvieringen