Wist je…27 Januari

Wist je…
… dat ook liturgie een vorm van ‘aanschouwelijk onderwijs’ kan zijn?
… dat we met onze vormelingen eucharistie gevierd hebben zoals Jezus dat destijds met zijn apostelen heeft gedaan?
… dat we in onze kerk met de priester, de catechisten en al onze vormelingen samen zijn gaan aanzitten rond een grote tafel?
… dat we geleerd hebben dat de apostelen toen waren samengekomen om het Joodse Paasfeest te vieren?
… dat het Joodse Paasfeest een jaarlijks feest is waarop de Joden herdenken dat zij verlost werden uit de slavernij in Egypte?
… dat Jezus dat Joodse Paasfeest heeft omgevormd tot zijn afscheidsviering want dat Hij ’s anderendaags moest sterven aan het kruis?
… dat men daarom die afscheidsviering het Laatste Avondmaal noemt?
… dat de vormelingen dus, zoals Jezus met zijn apostelen, samen aan tafel zittend, brood hebben gedeeld en gegeten, en ook wijn (zonder alcohol!) hebben gedronken?
… dat Jezus toen gezegd heeft dat de apostelen moesten blijven bijeenkomen om samen te eten, en daarbij aan Jezus moesten denken?
… dat Jezus beloofde dat Hij – na verrezen te zijn  – dan in hun midden zou zijn?
… dat, na de apostelen, de christenen dat zijn blijven doen, al 2000 jaar lang?
… dat dit de betekenis is van een eucharistieviering: samen eten, samen aan Jezus denken, zodat Hij ook vandaag weer midden onder ons kan wonen?
 de catecheseploeg

IMG_9664 IMG_9669 IMG_9673

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.