Wist je… 23/12

…dat de Kerk op de zondag tussen Kerstmis en Nieuwjaar het feest viert van de H.
Familie?
…dat in de Joodse traditie ouders, kort na de geboorte van hun kind, dit kind
gingen opdragen in de tempel?
…dat ze daarmee God wilden bedanken voor dit nieuwe leven, het wilden
toevertrouwen aan God en zijn zegen vragen over dit kind?
…dat het de gewoonte was om God daarbij een geschenk aan te bieden?
…dat in die geschenken een rangorde van grootte bestond, rekening houdend met
de financiële draagkracht van het gezin?
…dat ook nu ouders van baby’s voor het sacrament van het doopsel naar de kerk
komen om God te danken voor hun kind en komen aangeven dat ze hun kind aan
Hem willen toevertrouwen en opvoeden naar de Boodschap van Jezus?
…dat jongens en meisjes van 12 jaar bij hun vormsel zelf de beloften uitspreken
die hun ouders voor hen deden bij het doopsel?
…dat zij om zich voor te bereiden op die toch wel grote verantwoordelijkheid,
een jaar catechese volgen waarin vormselcatechisten hun uitleggen wat dit
engagement concreet betekent?
…dat we bijzonder blij zijn dat 3 ouders van vormelingen met hun inzet voor de
vormselcatechese tonen hoe zij hun belofte bij het doopsel van hun kinderen
gestalte geven?
…dat onze vormelingen een officiële eerste stap hebben gezet naar het sacrament
van het vormsel, door in een speciale viering voor heel de geloofsgemeenschap
hun naam op te geven?
…dat elk van hen klaar en duidelijk kwam zeggen: “Ik wil gevormd worden, Jezus
op mij kanje rekenen”?
…dat onze ‘vormselboom’ daar een zichtbaar teken van is?
…dat één van de aspecten van een christen zijn/haar aandacht is voor de
zwakkeren in onze maatschappij?
…dat heel de ploeg van vormelingen en hun familie dit op die avond ook in daden
heeft omgezet en een bedrag van 192 euro bijeenbracht voor onze
Hartenwensactie?
…dat wij hen daar bijzonder dankbaar voor zijn en dat ze daardoor gegarandeerd
gezorgd hebben voor een zalig Kerstfeest voor kansarmen?
…dat de bompa van Arthur Coppens voor de foto’s zorgde?
…dat we in dit geval mogen spreken van een familie-engagement: bompa fotograaf, mama vormselcatechiste en Arthur vormeling?
…dat we bij deze een dikke merci zeggen aan de familie Coppens?

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.