Wist je…01 09

Wist je…
…dat 2016 een jubileumjaar wordt voor de Orde van de Dominicanen?
…dat de Orde werd gesticht door Domingo de Guzman, een Spaanse kanunnik die van de paus de opdracht had gekregen om in de Languedoc (Zuid-Frankrijk) de Kathaarse ketters te gaan bestrijden?
…dat de Katharen de Kerk de rug hadden toegekeerd omdat zij vonden dat die met haar hooghartig optreden en haar luxueuze levensstijl de geest van evangelie had verraden?
…dat de Katharen (in het Grieks: katharoi = de zuiveren) afkerig stonden tegenover het materialistische en het lichamelijke – dat in hun ogen ‘des duivels’ was – en probeerden zuiver te leven bezield door Gods Geest?
…dat Dominicus het ‘bestrijden van ketters’ niet zag zitten, en liever getuigde van zijn geloof door predicatie en zijn bedelaarschap – wat aansloot bij de eenvoudige levensstijl van de Katharen?
…dat vooral het verhaal van de bekering van een Kathaarse herbergier na een hele nacht praten en discussiëren, legendarisch is?
…dat zijn predicatieaanpak zo succesvol was dat anderen hem in dat spoor wilden volgen?
…dat Dominicus dan naar de paus is toegestapt met de vraag of hij een bedelorde van predikers mocht opstarten?
…dat in 1216 de Orde van Predikbroeders ofte de Dominicanen officieel door de paus werd erkend?
…dat – 800 jaar later – de Dominicanen dat feestelijk willen gedenken?
…dat de huidige Magister Generaal (hoofd van de Orde), pater Bruno Cadoré – een Fransman – van paus Franciscus de toezegging heeft gekregen dat hij aanwezig zal zijn bij de afsluiting van het jubileumjaar op 21 januari 2017?
…dat die plechtigheid naar alle waarschijnlijkheid zal doorgaan in de Santa Sabina in Rome, de kerk van het hoofdklooster van de Dominicanen?

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.