Werkgroepen

Leden van onze parochiële werkgroepen helpen mee aan de uitbouw van een eigentijds-christelijk en efficiënt gemeenschapsleven in onze parochie. Ze zijn op specifieke terreinen actief. Iedereen die zich in de sfeer van onze kerk goed voelt, kan lid van deze werkgroepen worden. Ook belangstellenden van buiten de grenzen van de parochie zijn hartelijk welkom.

Acolieten

Meisjes en Jongens helpen volgens beurtrol de voorganger tijdens de liturgische vieringen.
Informatie: pater Marc Christiaens o.p. Tel.: 03/353.60.68

Bijbel

In een kleine groep wisselen leden onderling van gedachten over bijbelteksten.
Informatie: Anneleen Van den bergh, Tel.: 03/353.33.48

Conferenties

Samen met de parochie St.-Catharina van ’s-Gravenwezel en Sint Guibertus te Schilde worden jaarlijks twee conferenties georganiseerd in de vastenperiode.
Informatie: Gerda Huys Tel.: 0476/53.94.74

Derde wereld

Deze werkgroep zet zich actief in voor bewustmaking van de Derde Wereld-problematiek. De leden organiseren de steun van de parochie aan de stichting William Aragon, een school-, voedings- en gezondheidsproject in El Salvador (www.sasel.be ). Informatie: Francois Vandercruysen Tel.: 03/658.28.66

 Hartenwens

Leden organiseren in de advent een parochiale actie om kansarmen die in Antwerpse tehuizen verblijven, een kerstgeschenk te geven. Informatie: Michèle Vandenbulck Tel.: 03/383.19.64

Jeugd

Onze jongeren worden via de scouts betrokken bij het parochiegebeuren. De middernachtmis van Kerstmis wordt door hen voorbereid en verzorgd.

Lectoren

Verzorgen ondermeer de lezingen bij de eucharistieviering. Ze doen dit bij beurtrol.
Informatei: Frank Van Caenegem Tel.: 03/384.11.98

Liturgie

Leden zorgen voor de liturgie in de brede betekenis van het woord. Zij maken aangepaste teksten voor eucharistie- en gebedsvieringen en zorgen voor de aangepaste muziek. Ook ‘zondagsvieringen’ is van hun hand. Wekelijks worden teksten van de vieringen van zon- en feestdagen via de website van de Dominicanen gratis opgestuurd aan abonnees in binnen- en buitenland. Die teksten blijven ook beschikbaar op de website http://dominicanen.be/schilde.htm Informatie: Gerda Huys Tel.: 0476/53.94.74

Missie-bezig

De leden organiseren jaarlijks een “missieboetiek”. De opbrengst ervan gaat naar de missionarissen van onze gemeente.
Informatie: Nelly Geudens Tel.: 03/353.76.83

Onthaal

De plaatselijke contactpersoon informeert alle gezinnen van zijn/haar buurt over de belangrijkste gebeurtenissen in de Witte-Kerkgemeenschap.
Informatie: Maria Van Heuckelom Tel.: 03/383.32.42

Parochie-activeiten

Deze werkgroep zorgt voor de praktische organisatie van allerlei activiteiten bv. de receptie op het feest van onze parochie (15 augustus), de nieuwjaarsreceptie en de tweejaarlijkse bijeenkomst voor alle parochiemedewerkers.
Informatie: Marina Mertens, Tel.: 03.658.94.04.

Preekploeg

De predikatie in onze kerk wordt verzorgd door onze preekploeg, bestaande uit de priester en een aantal lekenpredikanten. Na elke viering kunnen de kerkbezoekers de tekst van de homilie mee naar huis nemen. De tekst is na het weekend ook beschikbaar op onze website
Informatie: pater Marc Christiaens Tel.: 03/353.60.68

Rouwverwerking

Omdat het deugddoend kan zijn als mensen samen kunnen praten over het verlies van iemand die hun zeer nabij was, engageren leden van deze werkgroep zich voor dergelijke, regelmatige bezoeken. Op voorwaarde natuurlijk dat rouwende mensen dit zelf wensen.
Informatie: Griet Hoornaert, Tel.: 03.383.34.83.

Vluchtelingen in Schilde

Het gaat om  meewerken aan de begeleiding en inburgering van vluchtelingen hier bij ons.   Dit gebeurt in een verrijkende, doch aanvullende samenwerking met het OCMW van Schilde.
De opdracht bestaat erin Nederlandse taallessen te geven, aanvullend bij de taalcursussen die zij volgen.
Bovendien maakt de begeleider(ster) hen wegwijs in onze samenleving. Dat laatste van ‘ontvangen briefwisseling’,  over ‘winkelen’, … tot het sorteren en organiseren van huisafval.
De weg tot dialoog en uitwisseling wordt verder opengelegd. Dit alles gebeurt vanuit:

    – Menselijk vertrouwen geven aan mekaar, geloven in mekaar
    – samen bouwen aan toekomst, hoop
    – mekaar waarderen en graag zien, liefde

Het gaat om ons aller mens-zijn, door  concrete dienstbaarheid!
Meer info bij: Denis Schepens, diaken van Schilde-Dorp, verantwoordelijke voor de 3 parochies van Schilde. Email: denis.parochie@hotmail.com;  tel. 0473.43.63.68.

Dominicaanse Familie Vlaanderen

Paters, zusters en leken die zich aangesproken voelen door de Dominicaanse spiritualiteit, vormen samen de Dominicaanse Familie. Deze familie is wereldwijd verspreid en heeft ook op verschillende plaatsen in Vlaanderen een stevige verankering. Zo ook in onze Dominicaanse parochie in Schilde.
De Schildese regionale groep van de Dominicaanse Familie Vlaanderen komt geregeld bijeen om samen spirituele teksten te lezen en te bespreken en onderlinge ervaringen uit te wisselen.
Informatie: Marc Christiaens o.p., Tel.: 03.353.60.68.

Onderwijs

ST.-LUDGARDISSCHOOL
Kleuterklassen en lager onderwijs voor meisjes en jongens. De school maakt deel uit van de Antwerpse St.-Ludgardisscholen.
Adres: Heidedreef 82, 2970 Schilde
Voor informatie: secretariaat, telefoon: 03.353.71.19

Woonzorgcentrum

MOLENHEIDE
WZC Molenheide bevindt zich op het territorium van onze parochie. Er wordt speciale aandacht besteed aan de pastorale zorg ter plaatse. Deze wordt namens onze parochie door een pastor behartigd.
Adres: Turnhoutsebaan 611, 2110 Wijnegem
Informatie: Marc Van der Linden, telefoon: 03.353.18.80

Scouts en Gidsen Schilde

De lokalen zijn gelegen tussen de Turnhoutsebaan en de pastorie,