Vieringen en sacramenten


Liturgische vieringen

zon- en feestdagen om 9.00 uur, 11.00 uur en 18.30 uur.
tijdens de week in de Emmaüskapel (dagkapel)
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag om 7.45 uur.
vrijdag om 18.30 uur.
Regelmatig thematische gebedsvieringen in het weekend. Daarin wordt ook voorgegaan door leken-gebedsleiders.
Misintenties kunnen steeds opgegeven worden in de pastorie.

Sacramenten

DOOPSEL
Door het doopsel wordt een kindje opgenomen in de christelijke geloofsgemeenschap. Er is mogelijkheid tot doopselviering elke zondag. Bij de viering kan het parochieboekje voor doopselviering gebruikt worden of kunnen de ouders, in overleg met de priester, zelf de teksten van de doopselviering samenstellen. Een werkboek met voorbeeldteksten, dat in de pastorie kan worden ontleend, kan daarbij helpen.

EERSTE COMMUNIE
De eerste communie in onze parochie heeft enkel in schoolverband plaats. Ook de voorbereiding gebeurt via de St.-Ludgardisschool.

VORMSEL
Doorheen het dagelijks leven in een christelijke traditie worden kinderen en jongeren uitgenodigd om bewust zelf in het geloof binnen te treden. In samenwerking met de Sint-Catharinaparochie te ‘s Gravenwezel zullen ouders en catechisten tijdens de vormselcatechese meer uitdrukkelijk de kinderen ‘inwijden’, ‘initiëren’ in het geloof in Jezus Christus.
Uw kind zal gedurende verschillende maanden groeien naar de dag van het Vormsel. Begeleid door catechisten en gesteund vanuit het gezin kan dit voor uw kind een boeiende, fijne tijd worden.

BIECHT
Wie wenst te biechten kan steeds terecht in de pastorie, op afspraak.
Als voorbereiding op Kerstmis is er de 4e zondag van de advent een viering rond vergeving en verzoening.
Als voorbereiding op Pasen is er een viering van vrede en verzoening op dinsdagavond in de Goede Week.

HUWELIJK
De huwelijksdatum moet tijdig worden vastgelegd. De verloofden ontvangen dan een brief met informatie (o.a. welke formulieren waar moeten worden aangevraagd). Acht tot tien weken voor het huwelijk wordt een afspraak gemaakt voor een pastoraal voorbereidingsgesprek met de parochiepriester. De verloofden stellen zelf de tekst van hun huwelijksviering samen in overleg met de voorganger.

SACRAMENT DER ZIEKEN EN COMMUNIE AAN ZIEKEN
Vooral in pijn en lijden wil de Heer de zieke nabij zijn. In geval van ernstige ziekte wil de priester door gebed en ziekenzalving de zieke met Gods kracht ondersteunen. Vraag het sacrament der zieken tijdig aan en wacht niet tot er werkelijk stervensgevaar is.
Zieken, gehandicapten en bejaarden die de vieringen in de kerk niet kunnen bijwonen en die thuis de communie wensen te ontvangen, kunnen deze laten meebrengen door familie of buren die naar de eucharistieviering gaan. Indien dit niet mogelijk is, kunnen ze contact opnemen met de pastorie.

UITVAARTLITURGIE
Bij een overlijden neemt u best eerst contact op met de begrafenisondernemer die op zijn beurt contact opneemt met de pastorie om dag en uur van de uitvaart vast te leggen. De parochie neemt vervolgens contact op met de familie in rouw o.m. om samen de afscheidsviering voor te bereiden.
Om de overledene te gedenken wordt zijn/haar naam geschreven op een kruisje dat tot Allerzielen aan de gedenkwand in onze Emmaüskapel wordt opgehangen.
Op 2 november herdenken we de overledenen van het voorbije jaar. Na de viering mag de familie het kruisje van hun dierbare overledene meenemen naar huis.