Materiele organisatie

KERKFABRIEK.

De financiële en materiële zorg inzake de eredienst wordt behartigd door de kerkraad bestaande uit 5 leken aangeduid door de bisschop en de provinciegouverneur. De kerkfabriek is qua statuut een staatsinstelling.
Voorzitter: Guy Heyselberghs, 03-353 14 97

PAROCHIEFONDS.

De materiële verantwoordelijkheid voor alle andere parochieactiviteiten berust bij het parochiefonds.
Informatie: Guy Heyselberghs, 03-353 14 97

PAROCHIEBLAD.

Het wekelijkse parochieblad ‘KERK&leven’ is sinds januari 2003 een gezamenlijke editie van onze dominicaanse parochie O.-L.-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen en de Sint-Catharinaparochie te ’s-Gravenwezel. Het richt zich tot iedereen.
Op de eerste pagina’s ervan vindt u: nieuws uit beide parochies; informatie over de komende activiteiten van de verschillende werkgroepen en verenigingen uit de onmiddellijke omgeving; de wachtdiensten van artsen, apothekers, tandartsen en dierenartsen.
De andere pagina’s bieden artikels aan over geloof en maatschappij. Ze bevatten ook aankondigingen van spreekbeurten en vormingscursussen.
Abonneren kan ofwel door contante betaling op de pastorie, ofwel door overschrijving op rekening van Parochieblad O.-L.-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen: BE74 4037 1198 3107.
Informatie: Walter Van Leuven, telefoon: 0497.40.51.64.

JAARLIJKSE ACTIVITEITEN.

– bezinningsnamiddag (advent)
– welzijnsproject: Welzijn Stuyvenberg
– nieuwjaarsreceptie -vastenconferenties
– vastenproject William Aragon met de sobere maaltijd.
– receptie op feest van de parochie (15 augustus)
– kartrekkersavond (avond met leden van het parochieteam en                  voorzitters van alle werkgroepen)
– breugelavond

VERGADERZALEN

Boven de kerk zijn een grote en een kleine zaal (met beperkte keuken) voorzien voor vergaderingen en andere bijeenkomsten.
Ze kunnen worden gehuurd. Wie daar belangstelling voor heeft kan contact opnemen met de verantwoordelijke (tel. 03.353.71.98 of monique.smits@telenet.be).
Ook voor wie niet zo goed te been is, zijn de zalen bereikbaar via een traplift.).