Werkgroepen

Leden van onze parochiële werkgroepen helpen mee aan de uitbouw van een eigentijds-christelijk en efficiënt gemeenschapsleven in onze parochie. Ze zijn op specifieke terreinen actief. Iedereen die zich in de sfeer van onze kerk goed voelt, kan lid van deze werkgroepen worden. Ook belangstellenden van buiten de grenzen van de parochie zijn hartelijk welkom. Raadpleeg de bijlage bij deze brochure voor contactadressen.

Acolieten

Meisjes en Jongens helpen volgens beurtrol de voorganger tijdens de liturgische vieringen. Contactpersoon: pater Marc Christiaens Tel.: 03/353.60.68

Bijbelgroep

In een kleine groep van hooguit 8 personen wisselen leden onderling van gedachten over een bepaalde bijbeltekst. Maandelijks in het Hof van Zevenbergen. Contactpersoon: Mevr. A. Gillebert Tel.: 03/353.33.48

Conferenties

Samen met de parochie St.-Catharina van ’s-Gravenwezel worden jaarlijks twee conferenties georganiseerd in de vastenperiode. Contactpersoon: Mevr. G. Huys Tel.: 0476/53.94.74

Derde wereld

Deze werkgroep zet zich actief in voor bewustmaking van de Derde Wereld-problematiek. De leden organiseren de steun van de parochie aan de stichting William Aragon, een studie-, voedings- en gezondheidsproject in El Salvador (www.sasel.be ). Zij maken deel uit van M(issionering) P(arochies) S(childe). Contactpersoon: Francois Vandercruysen Tel.: 03/658.28.66

 Hartenwens

Leden organiseren in de advent een parochiale actie om kansarmen die in Antwerpse tehuizen verblijven, een kerstgeschenk te geven. Contactpersoon: Mevr. M. Vandenbulck Tel.: 03/383.19.64

Jeugd

Onze jongeren worden via de scouts betrokken bij het parochiegebeuren. Zo maken zij specifieke vieringen (middernachtmis met Kerstmis) , waarin teksten en aankleding volledig door hen kunnen bepaald worden. Ook op diverse parochieactiviteiten kunnen we op de steun van onze jongeren rekenen. Contactpersoon: Mevr. G. Huys Tel.: 0476/53.94.74

Lectoren

Verzorgen ondermeer de lezingen bij de eucharistieviering. Ze doen dit bij toerbeurt. Contactpersoon: Dhr. F. Van Caenegem Tel.: 03/384.11.98

Liturgie

Leden zorgen voor de liturgie in de brede betekenis van het woord. Zij maken aangepaste teksten voor eucharistie- en gebedsvieringen en zorgen voor de aangepaste muziek. Ook ‘zondagsvieringen’ is van hun hand. Wekelijks worden teksten van de vieringen van zon- en feestdagen via de website van de Dominicanen gratis opgestuurd aan abonnees in binnen- en buitenland. Die teksten blijven ook beschikbaar op de website http://dominicanen.be/schilde.htm Contactpersoon: Mevr. G. Huys Tel.: 0476/53.94.74

Missie-bezig

De leden organiseren jaarlijks een “missieboetiek” en een “paasboetiek”. De opbrengst ervan gaat naar de missionarissen van onze gemeente. Net zoals werkgroep Derde Wereld maken zij deel uit van M(issionering) P(arochies) S(childe). Contactpersoon: Mevr. N. Geudens Tel.: 03/353.76.83

Onthaal

Vanuit de idee “nabuurschap en inzet voor de medemens” willen de leden het contact met hun medeburgers bevorderen, onder meer door nieuwkomers in hun buurt te verwelkomen. De plaatselijke contactpersoon informeert alle gezinnen van zijn/haar buurt over de belangrijkste gebeurtenissen in de Witte-Kerkgemeenschap. Contactpersoon: Mevr. M. Van Heuckelom Tel.: 03/383.32.42

Parochie-activeiten

Deze werkgroep zorgt voor de practische organisatie van allerlei activiteiten bv. de breugelmaaltijd, de receptie in de tuin van de pastorie op het feest van onze parochie (15 augustus), de nieuwjaarsreceptie en de tweejaarlijkse bijeenkomst voor alle parochiemedewerkers. Contactpersoon: Mevr. M. De Deckere-Mertens Tel.: 03/658.94.04

Preekploeg

De predikatie in onze kerk wordt verzorgd door onze preekploeg, bestaande uit de priester en een aantal lekenpredikanten. Na elke viering kunnen de kerkbezoekers de tekst van de homilie mee naar huis nemen. De tekst is na het weekend ook beschikbaar op onze website Contactpersoon: pater Marc Christiaens Tel.: 03/353.60.68

Rouwverwerking

Omdat het deugddoend kan zijn als mensen samen kunnen praten over het verlies van iemand die hun zeer nabij was, engageren leden van deze werkgroep zich voor dergelijke, regelmatige bezoeken. Op voorwaarde natuurlijk dat rouwende mensen daar prijs op stellen. In het najaar wordt op een zaterdagnamiddag een gespreksnamiddag ingericht, samen met een psychologe, over ‘verdriet, rouwen en rouwverwerking’. Contactpersoon: Mevr. M. De Schrijver Tel.: 03/385.21.26

Vormsel

Het vormsel wordt afwisselend het ene jaar in ’s-Gravenwezel, het andere jaar in Schilde-Bergen toegediend op de 5e zaterdag na Pasen om 11.00 u. Verantwoordelijke: Monique Suys Tel. 03/384.11.98

Ziekenzorg

Als bejaarde, eenzame of langdurig zieke mensen daar prijs op stellen, gaan leden van deze werkgroep hen regelmatig een bezoek brengen. Daarnaast organiseren ze ontmoetingsdagen, uitstappen, een bezinningsdag, vorming voor medewerkers en zieken en 8-daagse vakanties in binnen- en buitenland. Contactpersoon: Mevr R. Luyten Tel.: 03/353.69.34

Comments are closed.