Vluchtelingencrisis

Vluchtelingencrisis
Momenteel staan de vluchtelingen, bij wijze van spreken, aan onze voordeur en vragen om binnengelaten te worden. Wij mogen onze ogen en oren niet sluiten voor de problemen die zich vandaag mondiaal afspelen.
De drie parochies van Schilde hebben zich bereid verklaard om in dit verband met het OCMW samen te werken. Vijf vluchtelingen werden reeds opgevangen en verbleven hier enkele dagen in afwachting van hun regularisatie en ontvangst door de bevoegde diensten in Brussel. Enkele vrijwilligers hebben gezorgd voor maaltijden en andere noden. Hiervoor onze welgemeende dank!
Daarnaast werden, op verzoek van het OCMW, nog een aantal initiatieven genomen:
Kleding: We namen contact op met WereldMissiehulp (Boechout). Directeur Wim Smit verzekerde ons dat we voor kleding steeds bij WMH terecht kunnen.
Lesgevers: Drie vrijwilligers hebben zich reeds beschikbaar gesteld om aan vluchtelingen lessen Nederlands te geven. Eventuele andere kandidaten mogen zich altijd melden.
Leslokaal: Die lessen Nederlands kunnen gegeven worden in de bovenzaal (zangzolder) van de pastorie van de St-Guibertusparochie.
Leegstaande woningen: Vluchtelingen die tijdelijk worden opgevangen, hebben een dak boven hun hoofd nodig. Momenteel lopen er contacten met eigenaars die hun pand voor een bepaalde tijd willen beschikbaar stellen. Dit initiatief wordt gecoördineerd door de Kerkraad van St-Guibertus, die ook overleg pleegt met het OCMW i.v.m. ondersteuning. Kent u een woning die langere tijd leegstaat en tijdelijk mag bewoond worden, signaleer het ons.
Ondertussen zijn er in het straatbeeld al enkele vluchtelingen aanwezig. Laat hen ervaren dat ze welkom zijn, spreek hen aan en verwittig ons als we moeten bijspringen.
Momenteel  wordt gewacht op de komst van nog enkele vluchtelingen in onze gemeente.  Zodra hierover meer bekend is, informeren wij u hierover en doen wij, voor zover nodig, beroep op uw medewerking.
Wij vonden het zinvol om u in te lichten over deze stand van zaken en hopen op uw bereidwillige hulp te mogen rekenen. Waarvoor bij voorbaat onze oprechte dank.
Diaken Denis Schepens (0473.436.368)
coördinator namens de drie Schildese parochies

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.