test

KORT OVERZICHT VAN DE GESCHIEDENIS VAN ONZE PAROCHIE

Al vóór de tweede wereldoorlog, omstreeks 1939, na een werkbezoek van de aartsbisschop van Mechelen, Carton De Wiart, aan Wijnegem (Antwerpen was toen nog geen autonoom bisdom), ontstaat het idee om halverwege tussen de parochies van Wijnegem en Schilde een kapel op te richten die zou worden toevertrouwd aan de paters Dominicanen.

1942 * Op Beloken Pasen opent pater L. Nuyens de eerste noodkapel in de inrijpoort van                  de toenmalige “Bellevue”, nu Kwadro, Turnhoutsebaan 100, in Schilde en neemt                    daar zijn intrek bij de familie Van In.

1943 * Pater L. Nuyens wordt aangehouden door de Duitsers en tijdelijk vervangen door                  pater S. Bervoets, en nadien opgevolgd door pater M. Smets.

1945 * Aankoop van grond bestemd voor een kerk en plaatsing van twee legerbarakken. De              grootste wordt ingericht als kapel, de kleinste als jeugdlokaal en bibliotheek.
* Pater L. Nuyens komt terug uit duits krijgsgevangenschap maar laat de leiding van de                    parochie over aan pater Smets.

1946 * Pater L. Nuyens overlijdt.

1951 * Eerste steenlegging van de kerk met het ‘rieten dak’ door monseigneur De Smedt,                 hulpbisschop van kardinaal Van Roey. De kerk werd ontworpen door de architecten             R. Langaskens en M. de Vooght.

1952 * Op het feest van O.-L.-Heer-Hemelvaart wordt de kerk, toegewijd aan O.-L.-Vrouw-              ten-Hemel-Opgenomen, ingewijd en krijgt het statuut van kapelanie. De barakken                van de voorlopige kerk worden ingericht als bibliotheek en parochiezaal.

1955 * Oprichting van de parochieschool ‘Maria-Assumpta’, vanaf 1964 de ‘St.-                                   Ludgardisschool’.
Indienstname van het patershuis (pastorie)

1959 * Op 1 januari wordt pater M. Smets, wegens ziekte, opgevolgd door pater J. Mertens.

1965 * Op 12 oktober wordt onze kapelanie erkend als zelfstandige parochie. Ze telt ongeveer 580 gezinnen.

1967 * Bibiotheek en parochiezaal branden uit (legerbarakken).
1970 * Op 23 juni om 13.05 uur verwoest een brand kerk en pastorie. ’s Anderendaags wordt de mis opgedragen in de pas gebouwde parochiezaal, De Liebaert, die gedurende twee jaar als kapel dienst zal doen.

1971 * In de Kerstnacht en op Kerstdag worden de missen opgedragen in de nog niet voltooide, maar reeds onder dak gebrachte heropgebouwde kerk.

1972 * Op 23 juni wordt het nieuwe kerkgebouw, totaal verbouwd volgens de plannen van architect G. Derks, ingezegend door monseigneur Daem, bisschop van Antwerpen.

1974 * Op 18 juni besluit de stad Antwerpen de beelden ‘Madonna met Kind’ en ‘Christus aan het kruis’ in bruikleen te geven aan de vzw. Predikheren van de provincie Antwerpen om ze op te stellen in de kerk van Schilde-Bergen. Het Madonnabeeld stond vroeger op de hoek van de Carnotstraat en de Kerkstraat in Antwerpen. Het Christusbeeld werd in 1869 ontworpen voor de voormalige St.-Laurentiuskerk te Wilmarsdonk

1975 * Op zondag 23 maart wordt het nieuwe orgel, gerealiseerd door de bekendevlaamse orgelbouwer Pels-D’Hondt, ingezegend. Het wordt ingespeeld door dhr. Jos Peeters.

1979 * Ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van de priesterwijding van pater J. Mertens en de twintigste verjaardag van zijn aanstelling tot pastoor, schenken de parochianen een wandtapijt dat O.-L.-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen voorstelt en dat gemaakt werd door zuster Hadewijch o.s.b. Tevens wordt de Emmaüskapel ingericht met de glas-in-lood ramen (laatste werk van glazenier M. De Groote), het tabernakel (werk van mevrouw Haar), het Mariabeeldje (werk van zuster Oda o.s.b.) en de gedenkwand voor onze overledenen (werk van zuster Godelieve o.s.b.). Ook het na de brand gerestaureerde tabernakel en doopvont (werken van pater D. Baston), krijgt opnieuw een plaats in de kerk.

1982 * Op 27 april overlijdt pater J. Mertens. Pater P.G. Swinnen volgt hem op. Hij wordt op 15 augustus als pastoor ingehaald.

1984 * Pater P. Mertens, docent aan het St.-Aloysiusinstituut voor verpleegkunde te Lier, komt in Schilde-Bergen wonen en helpt mee in het parochiewerk.

1986 * Op 7 april wijdt pater M. De Caluwé, provinciaal van de dominicanen, de nieuwe kruisweg in, een kunstwerk van zuster Ingeborg o.s.b., geschonken door de familie R. Van Bockstaele-Dellafaille.

1989 * Start van het ‘Parochiaal onthaal’ onder impuls van pater Swinnen onder het motto ‘Bouwen aan Gods Kerk’.
* In oktober wordt pater H. Van Tulder benoemd als parochie-vicaris.

1991 * Op 11 juli overlijdt pater P.G. Swinnen. Pater H. Van Tulder wordt parochie-administrator.

1992 * Tijdens het weekend van 24 mei wordt de 50-jarige aanwezigheid van de dominicanen in Schilde-Bergen groots gevierd. De parochianen schenken hun kerk een menora en twee lezenaars. Het uit de brand van juni 1970 gerecupereerde beeld van O.L.Vrouw op een carara-sokkel, krijgt een plaats naast de ingang van de kerk.

1992 * Op 9 oktober wordt pater M. Christiaens aangesteld als moderator van het pastoresteam.

1995 * In januari wordt een enquete gehouden onder de parochianen. De resultaten hiervan worden omgezet in een aantal akties die de verdere werking van de parochie sterk zullen beinvloeden.In juni verlaat pater H. Van Tulder Schilde-Bergen. Pater M. Christiaens en pater P. Mertens delen de pastorale zorg van de Witte-Kerkgemeenschap.
* In juli treedt het eerste parochieteam aan.

1996 * Pater P. Mertens overlijdt op 2 januari. In februari komt pater J. Hendrickx voor één jaar ter versterking.
* In april wordt pater P. Gijsbrechts benoemd als vicaris van de inmiddels tot meer dan 1200 gezinnen uitgegroeide parochie.

1999 * Op 1 juli verlaat pater P. Gijsbrechts onze parochie.

2000 * In juni gaat de lekenpreekploeg van start.

2002 * In september heeft ons eerste weekend met gebedsvieringen plaats.
Gerda Huys en Ann Smets worden aangesteld als gebedsleiders.

2003 * Vanaf januari hebben Schilde-Bergen en ’s-Gravenwezel een gezamenlijk parochieblad.

2005 * Vanaf 1 januari vormen de parochies van St.-Catharina ’s-Gravenwezel, St.-Guibertus Schilde-Dorp en O.-L.-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen Schilde-Bergen één federatie: de federatie Schilde.
* Op 1 januari wordt Vic Hofkens als diaken benoemd in onze parochie.

2006 * Omdat de parochie niet meer over een eigen koor beschikt, wordt sinds februari, elke laatste zondag van de maand, een koor of ensemble uitgenodigd om de viering van 11.00 uur op te luisteren. Dit initiatief heet ‘muzikaal extraatje’.
* In december wordt gestart met ‘Zondagsvieringen’ (zie werkgroep liturgie).

2007 * Vic Hofkens wordt door de bisschop benoemd tot diaken in de parochies van Wommelgem.
* Gerda Huys start dan op onze parochie als pastorale medewerker.
* De parochie viert pater Marc naar aanleiding van zijn 65ste verjaardag en 15 jaar pastoor.

2008 * In september wordt voor de eerste keer een ‘ontmoetingsdrankje’ aangeboden na het ‘muzikaal extraatje’.

2010 *Monique Suys wordt aangesteld als gebedsleider.

2013 * De website van de parochie wordt volledig vernieuwd en uitgebreid met het archief van ‘Zondagsvieringen’.
2016 * Tijdens het weekend van 28-29 mei viert onze Dominicaanse parochie haar 50 jarig bestaan als parochie, de 75 jarige Dominicaanse aanwezigheid in Schilde en het 800 jarig bestaan van de Orde van de Dominicanen.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.