Roepingzondag


De tekst van de evangelielezing van de vijfde Paaszondag (Joh. 14, 1-12) vindt u verderop in dit parochieblad.

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven.”
Is Jezus echt ons voorbeeld, onze weg, onze waarheid die ons naar het echte leven leidt? De reclame langs televisie en blaadjes, trekken onze aandacht. Allemaal beloven ze ons de hemel op aarde, het onuitputtelijke geluk, het grenzeloze genieten. De weg van het geld, de weg van het werk, de weg van het reizen, van het uitgaan, van het dansen en springen, de weg van de drugs en de drank. De waarheid van de reclame….? Drink Coca-Cola en je bent jong en gelukkig, gebruik Effi en je blijft gezond, smeer Vichy op je lichaam en je bent eeuwig mooi. Je kunt eindeloos doorgaan met zulke voorbeelden, maar is dat het echte leven? De stem van Jezus spreekt uit de stilte van onze kerken die veel te groot zijn voor veel te weinig mensen, ze spreekt door de mond van de honderdduizenden die op dit eigenste moment in Afrika en Azië aan het verhongeren zijn, en ook door de mond van de tienduizenden armen, kanslozen, uitgestotenen die onder onze ogen in onze eigen steden en dorpen verkommeren. De stem van Jezus spreekt in de honger van de bedelaar op de hoek van de straat van wie we zeggen: als we hem iets geven, drinkt hij het toch maar op. En ze spreekt ook door de blik van het kind dat verwaarloosd wordt, door de eenzaamheid van de zieke die geen bezoek krijgt, door de wrok van de buur met wie we overhoop liggen, en door de pijn van de man of de vrouw die we om een of andere domme reden niet kunnen uitstaan. Uit duizenden monden spreekt zijn stem tot ons. Het komt er alleen op aan dat we ernaar luisteren, nee, dat we er willen naar luisteren om zo het echte leven te vinden en te schenken aan anderen. Elk jaar vieren wij roepingenzondag. In Kerkelijke kringen denkt men daarbij uitsluitend aan de roeping tot religieus, tot zuster of priester of pater. Die visie is natuurlijk te eng. Jezus roept iedereen. Hij maakt geen onderscheid tussen religieuze en andere mensen. Neen, allen zijn wij zijn mensen, allen worden we geroepen. Dat is de betekenis van roepingenzondag: dat we allen naar zijn stem zouden luisteren, dat wij Hem allen zouden volgen op Zijn weg.
Laten we proberen ervoor te zorgen dat wij zijn weg, zijn waarheid en zijn leven aan de wereld tonen en dit door te laten zien dat wij gelukkige mensen zijn, dank zij Jezus.
Louis van den Nieuwenhuyzen, pastoor o.r.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.