Onze Preken

 • 12e zondag door het jaar A 2017 p

  (Viering) Wees niet bang !? (Mt. 10, 26-33) Als we onze TV aanzetten stroomt het geweld ongevraagd onze huiskamer binnen. Dagelijks bijna worden we geconfronteerd met aanslagen, natuurrampen, oorlogen en misdaden ! Voeg daar nog de risico’s aan toe verbonden aan de verwaarlozing van ons milieu, waarvan onze kleinkinderen nog slachtoffer kunnen worden.  Allerlei gevoelens overvallen ons: ...
 • 11e zondag door het jaar A 2017 p

  (Viering) De Zending.  (Mt 9,36 – 10,16) Matteüs laat ons hier getuigen zijn van hoe Jezus zijn team van medewerkers heeft samengesteld. Het is een team van eenvoudige lieden, verschillend in leeftijd, kwalificatie en persoonlijkheid. Het zijn bloedbroeders of deelgenoten aan een nieuw project. Het zijn vissers van het meer van Tiberias, handelaars, ambachtslieden. Eén is belastingontvanger ...
 • Pinksteren A 2017 p

  4 juni 2017                  (Viering) Pinksteren: de komst van de Helper, de H. Geest: een kerkelijk hoogfeest dat de Paastijd afrondt. We hebben Pasen, dan 6 Paaszondagen, Hemelvaartsdag, een 7e Paaszondag en dan uiteindelijk Pinksteren. Zij vormen één liturgisch geheel: de verrijzenis, de verschijningen van de Heer, zijn Hemelvaart ...
 • 5e zondag van Pasen A 2017 p

  14 mei 2017                        (Viering) De eerste christelijke gemeenschap: een voorbeeld voor ons. In de paastijd -van Pasen tot en met Pinksteren- vinden we als eerste lezing steeds een passage uit ‘De Handelingen van de Apostelen’ op de lezingenblaadjes terug. Dat boek uit het Nieuwe Testament handelt ...
 • 7e zondag van Pasen A 2017 p

  28 mei 2017            (Viering) Lijden en Geloven (Hand. 1, 12-14 ; Jo. 17, 1-11a) Denk je even in hoe Jezus zich moet gevoeld hebben, daar aan tafel die laatste avond voor zijn dood. Onze evangelist Johannes legt Hem een flink doordachte afscheidsrede in de mond, met beloften voor de toekomst en troostwoorden ...
 • Ons Heer Hemelvaart A 2017 p

  25 mei 2017                        (Viering) Ik ben met jullie … alle dagen! Het Franse spreekwoord: ‘Partir, c’est mourir un peu.’ kennen we allemaal. Vertrekken is een beetje doodgaan. En inderdaad, het valt ons niet gemakkelijk om iets waarmee we vertrouwd zijn of iets dat we opgebouwd hebben, ...
 • 4e zondag van Pasen A 2017 p

  7 mei 2017 De deur naar geborgenheid.                                            (Joh. 10,1-10) Het beeld van Jezus als ‘de goede Herder’ is ons vertrouwd. Denk maar aan de communieprentjes uit onze jeugd.  Ik moest niet lang ernaar zoeken: ik vond ze meteen in mijn oude missaal.   Jezus met de herdersstaf in de hand, met een mooi aureooltje  en de schaapjes aan ...
 • 3e zondag van Pasen A 2017 p

  30 april 2017 Ons Godsbeeld: tovenaar of metgezel? Zwaar ontgoocheld over alles wat er gebeurd is in Jeruzalem, blazen twee leerlingen de aftocht. Jezus, hun Messias waarop ze alle hoop gevestigd hadden, was de vernederende kruisdood gestorven. En samen met Hem lag ook hun toekomst dood en begraven. Geloven kunnen ze niet langer. Of … hoe eigen ...
 • Beloken Pasen A 2017 p

  ACHTER GESLOTEN DEUREN  (Joh. 20, 19-23 ; NIET: 20,24-31). De hallelujasfeer waarin wij als kerkgemeenschap de verrijzenis hebben herdacht, is aan de leerlingen van Jezus voorbijgegaan. De beginwoorden van onze evangelietekst sluiten eerder aan bij de naweeën van het Goede-Vrijdagfiasco, dan bij het gejubel van Pasen. Na de terechtstelling van Jezus zijn de leerlingen ondergedoken, rillend ...
 • Pasen A 2017 p

  Pasen: Het feest van leven dat sterker is dan de dood De enen vonden het optreden van Jezus bevrijdend; anderen namen er aanstoot aan. Pro versus contra… Wat doet het er nog toe na Golgotha? Gekruisigd is Jezus voltooid verleden tijd. En daarmee is ook een kruis gezet over zijn prediking, zijn zending, zijn levenswerk. Een ...

Bekijk het archief met alle preken.

Comments are closed.