Onze Preken

 • 11e zondag door het jaar B 2018 p

   17 juni 2018                   (Viering) Van zaad tot boom (Ezechiël,17, 1. 22-24 ; Mc. 4,26-34) Telkens wij het Onze Vader bidden vragen wij: “Moge uw Rijk komen”. Als ik jullie zou vragen: “Wat betekent dat ‘Rijk Gods’ waar wij zo vaak om bidden? Wat houdt dat in?”, dan vrees ik ...
 • 10 e zondag door het jaar B 2018 p

  10 juni 2018           (Viering) Lezingen:   Genesis 3, 9-15   Marcus 3, 20-35 Verantwoordelijkheid Na het lezen van de eerste lezing – het verhaal van de zondeval uit het boek Genesis – mijmer ik over mijn beroepscarrière. Bij een ruzie op de speelplaats tussen leerlingen vraag ik dan als leerkracht: Wie is hier begonnen? En steevast ...
 • 9e zondag door het jaar B 2018 p

  3 juni 2018             (Viering) De letter van de wet Dat wetgeving en regelgeving nodig zijn om orde in onze maatschappij te handhaven, zal wel niemand onder ons betwisten. Met chaos is niemand gediend. Maar wetten zijn geen doel op zich maar een instrument in dienst van de samenleving.  Waar voorschriften worden verabsoluteerd, dreigt ...
 • H. Drievuldigheid B 2018 p

  27 mei 2018         (Viering) Vader, Zoon en Geest (Mt. 28,16-20) De elf leerlingen trokken naar Galilea, naar de berg die de verrezen Jezus hun had aangewezen. Waarom moesten ze weg uit Jeruzalem? Waarom terug naar dat verre heidense Galilea? Waarom naar een berg? En welke berg had Jezus aangewezen? Het klinkt allemaal wat vaag en vreemd ...
 • Pinksteren B 2018 p

  20 mei 2018     (Viering) Pinksteren gebeurt nog steeds  (Hand. 2,1-11 ; Jo. 20,19-23) Op Witte Donderdag zei Jezus tot zijn apostelen: “De Helper, de Heilige Geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, Hij zal u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb” (Joh.15,26). En 50 dagen na Pasen, op Pinksteren – zo ...
 • O.Heer Hemelvaart B 2018 p

  10 mei ’18             (Viering) Het hoogfeest van onze verantwoordelijkheid voor de zaak van God   (Mc. 16,15-20 ; Hand. 1,1-11) Van het feest van Onze-Heer-Hemelvaart liggen de meesten niet wakker. Nog een geluk dat deze feestdag altijd op een donderdag valt en er dus een ver­lengd weekend aan vast zit. Voor het ...
 • 6e Paaszondag B 2018 p

  (Viering) Cornelius, een binnenstaander (Jo. 15,9-17; Hand. 10,25-26.34-35.44-48) Onze eerste lezing, uit het boek Handelingen van de Apostelen, was het laatste stuk van een lang verhaal over de Romeinse officier Corne­lius die zich met zijn hele familie tot het christendom be­keerde. Lucas, de auteur van dit boek, die eerder ook een van de evangelies schreef, gaat op ...
 • 5e Paaszondag B 2018 p

  29 april 2018      (Viering) Groter dan ons hart (1 Joh. 3,18-24; Joh. 15,1-8) Toen ik, met het oog op deze preek, onze lezin­gen las, zag ik het. Ongeveer in het midden van onze eerste lezing staat het: God weet alles. Mijn ogen bleven vasthaken aan die drie kleine woordjes. In mijn gedachten was ik plots ...
 • 4e paaszondag B 2018 p

   22 april ’18              (Viering) De Goede Herder (Jo. 10, 11-18; Hand. 4,8-12) Als ik twee minuten nadenk weet ik ook wel dat ik er overheen moet stappen, maar dat neemt niet weg dat de eerste woorden van deze evangelielezing mij wat wrevelig maken. Ik word niet graag aangesproken als een kuddedier, ...
 • 3e paaszondag B 2018 p

  15 april 2018        (Viering) Handelingen van de Apostelen 3,13-15.17-19 Lucas 24, 35-48 ‘Vrede zij U’ Eeuwenlang werden verrijzenisverhalen gelezen als onbetwistbare ooggetuigenverslagen. De opvatting die men destijds had van tijd en ruimte, van hemel en aarde, was zodanig dat niets een letterlijke verklaring in de weg stond. Dat is heden ten dage wel anders. Het verhaal ...

Bekijk het archief met alle preken.

Comments are closed.