Onze Preken

 • 27e zondag door het jaar A 2017 p

  8 nov. 2017            (Viering) Liefde is geduldig (Jes. 5,1-7 ; Mt. 21,33-43) Twee lezingen, twee verhalen over een wijnbou­wer die niet oogst wat hij op basis van zijn investering zou mogen verwachten. Twee symbolische verhalen waarin het telkens gaat over de relatie tussen God en zijn volk, meer bepaald over het contrast ...
 • 25e zondag door het jaar A 2017 p

  24 september 2017               (Viering) De werkers van het eerste uur  (Mt. 20,1-16a ; Jes. 55,6-9) “Ben jij jaloers omdat ik goed ben?” Is, in de slotzin van deze parabel het woordje ‘goed’ wel op zijn plaats? Stel dat de landeigenaar aan een arbeider die maar een uurtje gewerkt heeft maar wiens gezin ...
 • 24e zondag door het jaar A 2017 p

  24ste zondag jaar A         (Viering)                                                        17 sept. 2017 Vergeving heb je broodnodig (Wijsh. 27,30-28,7 ; Mt. 18,21-35) Een parabel als een illustratie van een bede uit het ...
 • 23e zondag door het jaar A 2017 p

  10 september 2017      (Viering) De roep om solidariteit, om gemeenschapsgevoel (Mt. 18,15-20 ; Ez. 33,7-9) “Als je broeder/zuster je iets misdaan heeft, moet je hem/haar dat onder vier ogen zeggen”. In onze eerste lezing werd het nog krasser geformuleerd: uiteraard zal de boosdoener zijn straf niet ontlopen, maar ook degene, die de boze liet betij­en, ...
 • 22e zondag door het jaar A 2017 p

  3 september 2017                 (Viering) Je kruis opnemen Er zijn zo van die mensen die vierkant hun gedacht zeggen, zonder nuances. Maar ze spreken wel recht uit hun hart. Mensen die laten zien wie en hoe ze van binnen zijn, en die daar ook voor uitkomen. Geen gemakkelijke mensen doorgaans: ...
 • 21e zondag door het jaar A 2017 p

  27 augustus 2017                           (Viering)                            De sleutels van het Rijk Gods. Wie van u kent geen mopje waarin Petrus opgevoerd wordt als de deurwachter of buitenwipper aan de hemelpoort? Die rol heeft ...
 • 20e zondag door het jaar A 2017 p

  20 augustus 2017                           (Viering) Jezus bekeert zich (Mt. 15,21-28) Twee hoofdpersonen in deze evangelielezing: Jezus uiteraard, en een vrouw, een Kananese, een niet-joodse dus. In dit verhaal, hoewel amper enkele regels lang, wordt die vrouw vier keer afgescheept: -eerst wordt ze door Jezus koudweg genegeerd; -dan ...
 • O. L. Vrouw Hemelvaart A 2017 p

  15 augustus 2017           (Viering) Maria, onze moeder 15 Augustus, hoogfeest van Maria-ten-Hemel-Opgenomen. Deze gebeurtenis wordt nergens vermeld in de 4 evangeliën. Natuurlijk niet, want die zijn een getuigenis van Jezus’ leven. Vanwaar komt dan dit feest? Ben even gaan grasduinen. Vanuit verschillende apocriefe evangelies, vanuit legendes die mondeling werden doorverteld ( heel wat ...
 • 19e zondag door het jaar A 2017 p

  13 augustus 2017           (Viering) Een zachte bries, een uitgestoken hand. (Mt. 14,22-33 ; 1 Kon. 19,9a.11-13a) Hoe begon onze evangelietekst? “Na de brood­ver­menigvuldi­ging dwong Jezus zijn leerlingen om aan boord te gaan”. Na de broodvermenigvuldiging  ‘dwingt’ Jezus zijn leerlingen. Zoiets horen we niet zo vaak. Net als die massa anderen hadden ook de ...
 • gedaanteverandering van de Heer A 2017 p

   6 augustus 2017        (Viering) Een blik op het Licht van morgen  (2 Petr. 1, 16-19 ; Mt. 17, 1-9) Op 6 augustus viert de Kerk het feest van de Gedaanteverandering, verwijzend naar de verheerlijking van Jezus op de berg Tabor, het evangelieverhaal dat we daarnet hoorden. Een belangrijk feest. Zo belangrijk dat – wanneer ...

Bekijk het archief met alle preken.

Comments are closed.