Onze Preken

 • 3e paaszondag B 2018 p

  15 april 2018        (Viering) Handelingen van de Apostelen 3,13-15.17-19 Lucas 24, 35-48 ‘Vrede zij U’ Eeuwenlang werden verrijzenisverhalen gelezen als onbetwistbare ooggetuigenverslagen. De opvatting die men destijds had van tijd en ruimte, van hemel en aarde, was zodanig dat niets een letterlijke verklaring in de weg stond. Dat is heden ten dage wel anders. Het verhaal ...
 • 2 e paaszondag B 2018 p

   8 april 2018         (Viering) Feiten die verwijzen (Jo. 20,19-31) “Eerst zien en dan geloven”. Met die uit­spraak is de apostel Thomas de geschiedenis ingegaan als de ‘ongelo­vige’ Tho­mas. Oorspronkelijk afkeurend bedoeld, klinkt dat bijvoeglijk naamwoord op onze dagen velen positief in de oren. Voor hen is Thomas een man naar hun hart, iemand met ...
 • Pasen B 2018 p

  31 maart – 1 april 2018    (Viering) Weg van dat graf (Mc. 16,1-8) Ik weet niet of het ook u is opgevallen, maar mij trof het dat in dit Paasevangelie niet minder dan vier keer sprake is van ‘bang-zijn’, ‘schrik hebben’: – de vrouwen zagen in het graf een jongeman zitten, en schrokken; – die jongeman, een engel, ...
 • 5e zondag van de vasten B 2018 p

  18 maart 2018                 (Viering) Als de graankorrel sterft… (Joh. 12,20-33) Grieken die naar Jeruzalem trekken om er het Joodse paasfeest mee te vieren… Vreemd, vin je niet? Blijkbaar is een weekje buitenland in de paasvakantie niet zo’n recent fenomeen… Daar, in Jeruzalem – of was het misschien al voordien – hebben ...
 • 4e zondag van de vasten B 2018 p

  11 maart 2018         (Viering) Omhooggeheven als de slang (Jo. 3,14-21) Dat het tussen Jezus en de Farizeeën lang geen koek en ei was, weten we zo stilaan wel. Maar misschien moeten we dat toch een beetje nuanceren en niet alle Farizeeën over dezelfde kam scheren. De evangelist Johannes weet ons te vertellen dat er onder ...
 • 2e zondag van de vasten B 2018 p

  Genesis 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18 Marcus 9, 2-10        (Viering) De berg op … Af en toe lezen we het op menukaarten: ‘op grootmoeders wijze’. Het is één van de voorbeelden waarbij onze voorouders geciteerd worden als wijze mensen die ons nog iets kunnen leren. Het is een mooie manier om te blijven beseffen ...
 • 1e zondag van de vasten B 2018 p

  (Viering) Weggedreven worden, recht de woestijn in Over de woestijntijd van Jezus is onze evangelist Marcus wel erg kort. Drie kleine zinnetjes (v. 12-13). En dat is het. Maar alles zit erin.             De Geest dreef Jezus weg, recht de woestijn in. Niemand trekt uit eigen beweging de woestijn in. Ook Jezus niet. Het was de Geest ...
 • 6e zondag door het jaar B 2018 p

  Barrières doorbreken (Lev. 13,1-2.45-46 ; Mc. 1,40-45)        (Viering) Om de draagwijdte van Jezus’ optreden juist te kunnen inschat­ten, is wellicht enige achtergrond­informatie wenselijk. Jezus genas een melaatse. In onze eerste lezing ging het over huidziekten. Voor ons zijn dat twee totaal verschillende dingen. Niet in Jezus’ tijd. Tussen toen en nu ligt twee­duizend jaar ...
 • 5e zondag door het jaar B 2018 p

  4 febr 2018        (Viering) Jezus met zichzelf in de knoop (Mc. 1,29-39) Jezus geneest de schoonmoeder van zijn vriend Simon-Petrus, en diezelfde avond verlost Hij nog vele zieken van kwalen allerhande… Zieken nabij zijn, helende zorg voor mensen in de knel, hun de hand reiken, hen doen opstaan, doen verrijzen zodat ze weer kunnen hopen ...
 • 4e zondag door het jaar B 2018 p

  28 jan. 2018             (Viering) Hij sprak met gezag !                                                                                                Mc 1, 21-28 Deze lezing brengt ons terug naar de tweede generatie na de tijdsgenoten van Jezus. Kleine groepen Christenen, ook niet-joden, komen samen in vieringen, meestal ten huize van een voorganger.  Verschillende keren al heeft men bij Marcus aangedrongen om de verhalen ...

Bekijk het archief met alle preken.

Comments are closed.