Onze Preken

 • 1e zondag van de vasten B 2018 p

  (Viering) Weggedreven worden, recht de woestijn in Over de woestijntijd van Jezus is onze evangelist Marcus wel erg kort. Drie kleine zinnetjes (v. 12-13). En dat is het. Maar alles zit erin.             De Geest dreef Jezus weg, recht de woestijn in. Niemand trekt uit eigen beweging de woestijn in. Ook Jezus niet. Het was de Geest ...
 • 6e zondag door het jaar B 2018 p

  Barrières doorbreken (Lev. 13,1-2.45-46 ; Mc. 1,40-45)        (Viering) Om de draagwijdte van Jezus’ optreden juist te kunnen inschat­ten, is wellicht enige achtergrond­informatie wenselijk. Jezus genas een melaatse. In onze eerste lezing ging het over huidziekten. Voor ons zijn dat twee totaal verschillende dingen. Niet in Jezus’ tijd. Tussen toen en nu ligt twee­duizend jaar ...
 • 5e zondag door het jaar B 2018 p

  4 febr 2018        (Viering) Jezus met zichzelf in de knoop (Mc. 1,29-39) Jezus geneest de schoonmoeder van zijn vriend Simon-Petrus, en diezelfde avond verlost Hij nog vele zieken van kwalen allerhande… Zieken nabij zijn, helende zorg voor mensen in de knel, hun de hand reiken, hen doen opstaan, doen verrijzen zodat ze weer kunnen hopen ...
 • 4e zondag door het jaar B 2018 p

  28 jan. 2018             (Viering) Hij sprak met gezag !                                                                                                Mc 1, 21-28 Deze lezing brengt ons terug naar de tweede generatie na de tijdsgenoten van Jezus. Kleine groepen Christenen, ook niet-joden, komen samen in vieringen, meestal ten huize van een voorganger.  Verschillende keren al heeft men bij Marcus aangedrongen om de verhalen ...
 • 3e zondag door het jaar B 2017 p

    21.01.2018                  (Viering) Kom achter Mij aan   1. Simon, Andreas, Jacobus en Johannes. Zeg maar: Mon, Dries, Jacques en Johan, vier doodgewone mensen. Soms doet men het voorkomen alsof Jezus zijn apos­te­len ging zoeken in de marge van de samenleving. Dat geldt misschien voor de tollenaar Mattheüs, ...
 • Driekoningen B 2018 p

  (Viering) Wie van de drie? (Mt. 2,1-12 ; Jes. 60,1-6) Dit evangelieverhaal is misschien wel het populairste uit de hele christelijke traditie. Denk maar aan onze kinderen die gedrieën (soms zijn die driekoningen maar met twee) een ster boven­op een bezemsteel achterna lopen, zingend en bede­lend van deur tot deur. Reeds in het vroege christendom sprak dit verhaal ...
 • Kerstmis B 2017 p

  (Viering)  “Ach ja, Ik ben jarig vandaag.” flitste het door Jezus’ hoofd. “De tijd vliegt snel… Het is al zolang geleden toen ‘het’ gebeurde… het was nacht toen ik als mens geboren werd.” Terugblikkend op die eerste kerstnacht, mijmerde Jezus als volgt: Kerstmijmering van Jezus Toen ik als mens geboren werd in de wereld, was dat niet om op te ...
 • 3e zondag van de Advent B 2017

   17.12.2017                           (Viering) De Doper als kroongetuige (Joh. 1,6-8 + 19-28 ; Jes.61,1-2a 10-11) Vorige week kregen we de visie van de evangelist Marcus op Johannes de Doper te horen. De Doper presenteerde zich daar als voorloper en wegbereider van de Heer. Maar voor het overige ...
 • 2e zondag van de advent B 2017

  10 dec. 2017              (Viering ) Het ‘Begin’ volgens Marcus (Mc. 1,1-8 ; Jes. 40,1-5.9-11) “Begin van de goede bood­schap van Jezus Christus, Zoon van God” luidde de openingszin van onze evangelielezing. Bijbel­geleerden hebben uitgedokterd dat Marcus die woorden bedoel­de als titel van zijn boek, en niet als openingszin van zijn evangelie. Maakt ...
 • Christus Koning A 2017 p

  Christus-Koning (Mt. 25,31-46 ; Ez. 34,11-12.15-17) Wan­neer het oude Israël sprak over de taak en de verantwoordelijkheid van de koning ten aanzien van zijn volk, dan vergeleek men die vaak met de zorgende inzet van een herder voor zijn kudde. De profeet Ezechiël in onze eerste lezing, past die beeldspraak toe op de hou­ding van God ...

Bekijk het archief met alle preken.

Comments are closed.