Onze Preken

 • 2e zondag van de advent B 2017

  10 dec. 2017              (Viering ) Het ‘Begin’ volgens Marcus (Mc. 1,1-8 ; Jes. 40,1-5.9-11) “Begin van de goede bood­schap van Jezus Christus, Zoon van God” luidde de openingszin van onze evangelielezing. Bijbel­geleerden hebben uitgedokterd dat Marcus die woorden bedoel­de als titel van zijn boek, en niet als openingszin van zijn evangelie. Maakt ...
 • Christus Koning A 2017 p

  Christus-Koning (Mt. 25,31-46 ; Ez. 34,11-12.15-17) Wan­neer het oude Israël sprak over de taak en de verantwoordelijkheid van de koning ten aanzien van zijn volk, dan vergeleek men die vaak met de zorgende inzet van een herder voor zijn kudde. De profeet Ezechiël in onze eerste lezing, past die beeldspraak toe op de hou­ding van God ...
 • 32e zondag dor het jaar A 2017 p

  Wachten. Maar hoe? (Mt. 25,1-13 ; 1 Tess. 4,13-18 )           (Viering) Een verhaal over ‘wachten’. Een fenomeen waarin we allemaal ervaringsdeskundigen zijn. Telkens als ik met mijn auto in de file sta, loopt mijn horloge een pak trager. Misschien heeft uw horloge ook van die rare kuren. Wachten duurt lang. Een heel andere ...
 • 31e zondag door het jaar A 2017 p

  (Viering) Gezag is… je laten gezeggen (Mt. 23,1-12) Het zal maar publiekelijk over u gezegd worden: dat de mensen wel moeten luisteren naar je woorden, maar zeker niet moeten kijken naar je daden! En de vegen uit de pan richting farizeeën en schriftge­leerden worden maar aan elkaar geregen: “Ze leggen men­sen ondragelijke verplichtin­gen op; ze hangen de ...
 • Allerheiligen A 2017 p

  Eigentijdse heiligen  (Mt. 5,1-12)                       (Viering) Ik kan het natuurlijk verkeerd voor hebben, maar ik veronderstel dat er onder u niet zoveel zijn die er van dromen om na hun dood door de paus officieel ‘heilig’ te worden verklaard om vervolgens een plaatsje te krijgen op de ...
 • 30e zondag door het jaar A 2017

  29 oktober 2017                 (Viering) Houden van… De joodse godsdienst ten tijde van Jezus was voor veel mensen gereduceerd tot het navolgen van de wet. De Tora telde niet minder dan 248 geboden en 365 verboden: samen goed voor 613 wetsbepalingen. Vandaag wordt aan Jezus -die zich overal lijkt te kunnen ...
 • 29e zondag door het jaar A 2017 p

  22 oktober 2017 Geef aan God wat van God is (Mt. 22,15-21) Als in het Mattheüsevangelie Jezus wordt aangesproken met ‘Meester’ dan is de lezer gewaarschuwd. In dit evangelie zijn het alleen zijn tegenstanders die deze aanspreektitel in de mond gelegd krijgen. Wat dan volgt is niet onschuldig. Vandaag zijn mensen uit kringen van Farizeeën en Herodianen aan ...
 • 27e zondag door het jaar A 2017 p

  8 nov. 2017            (Viering) Liefde is geduldig (Jes. 5,1-7 ; Mt. 21,33-43) Twee lezingen, twee verhalen over een wijnbou­wer die niet oogst wat hij op basis van zijn investering zou mogen verwachten. Twee symbolische verhalen waarin het telkens gaat over de relatie tussen God en zijn volk, meer bepaald over het contrast ...
 • 25e zondag door het jaar A 2017 p

  24 september 2017               (Viering) De werkers van het eerste uur  (Mt. 20,1-16a ; Jes. 55,6-9) “Ben jij jaloers omdat ik goed ben?” Is, in de slotzin van deze parabel het woordje ‘goed’ wel op zijn plaats? Stel dat de landeigenaar aan een arbeider die maar een uurtje gewerkt heeft maar wiens gezin ...
 • 24e zondag door het jaar A 2017 p

  24ste zondag jaar A         (Viering)                                                        17 sept. 2017 Vergeving heb je broodnodig (Wijsh. 27,30-28,7 ; Mt. 18,21-35) Een parabel als een illustratie van een bede uit het ...

Bekijk het archief met alle preken.

Comments are closed.