Pastorale eenheid

Op 20 oktober  zaten in het parochiecentrum van Wijnegem ruim 100 medewerkers uit de 13 parochies (Borsbeek, Schilde, Schoten, Wijnegem en Wommelgem) bijeen om samen na re denken over het vormen van een pastorale eenheid. Niet alleen medewerkers van de betreffende parochies maar ook uit andere geloofskernen zoals scholen, zorgcentra en ziekenhuizen.
Een pastorale eenheid rust op 5 pijlers: liturgie, catechese en verkondiging, diaconie, gemeenschapsvorming, logistieke en financiële uitbouw.
Op die pijlers moet een ‘gebouw’ worden opgetrokken, een eenheid in verscheidenheid. Hoe doe je dat? Door samen netwerken te vormen.
Onder de kundige leiding van Lea Verstricht, medewerkster van het CCV, werd – eerst in kleine groepjes – nagedacht hoe een hechte samenwerking tot stand kan komen zonder volledig in elkaar op te gaan, zonder de eigen doelstellingen los te laten. Uitgroeien tot een geheel, verrijkt door een diversiteit van kleuren, veronderstelt:
– vertrouwen hebben en geloven in elkaar
– een goede communicatie en een geschikte taal naar buiten toe
– het ervaren van verscheidenheid als bron van inspiratie
– een vraag naar een breder draagvlak
Het zoeken van linken met ‘andersdenkende’ en anderswerkende geloofskernen wordt zeker een moeilijke opgave, maar is een voorwaarde om veelvoudig vrucht te kunnen dragen.
Er is dus heel wat werk aan de winkel!
Paul Caroen

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.