Nieuws van de verenigingen 05/11

Amnesty International
Maandag 19 november om 20 u.: Schrijfactie in de pastorie Sint-Guibertus (Puttenhoflaan 10, Schilde). Het doel van deze maandelijkse bijeenkomst is mensen te helpen die – waar ook ter wereld – ten onrechte worden gevangen gehouden. Soms worden ze zelfs gefolterd omdat ze opkomen voor de mensenrechten in hun land. Een drietal dossiers wordt opgevolgd en er worden (schrijf)acties uitgewerkt. Info: hugo.appels@fulladsl.be of 03.448.04.14.

Davidsfonds
Woensdag 21 november om 20 u.: Lodewijk De Vocht in De Kijker in de Witte kerk Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen (Pater Nuyenslaan 68, Schilde). De bekende componist en dirigent Lodewijk De Vocht heeft zijn leven lang gewoond en gewerkt in ’s Gravenwezel en is ereburger van onze gemeente. Het Lodewijk De Vochtfonds wil de herinnering aan Lodewijk De Vocht bewaren, zijn muziek uitvoeren en hem eren voor zijn bijdrage als componist. Daarom organiseert het fonds een Academische zitting, muzikaal omlijst met composities van Lodewijk De Vocht. Jan Dewilde, directeur van het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek zal spreken over het belang en de specifieke plaats van Lodewijk De Vocht binnen de Vlaamse Muziek. Paul Dinneweth, dirigent van de Chorale Caecilia, schetst de historiek van Lodewijk De Vocht en zijn Chorale Caecilia. Vervolgens brengt de Chorale enkele meesterwerken, speciaal geschreven voor dit koor. De avond wordt afgesloten met een receptie.
Prijs: 8 euro, te storten op reknr. BE76 9530 3777 4795 van het Lodewijk De Vochtfonds. De kaarten liggen klaar aan de ingang. Info: achiel.ossaer@skynet.be of 03.383.39.03.

– Zaterdag 24 november om 20.30 u.: Concert Lodewijk De Vocht in De Kijker eveneens in de Witte kerk Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen (Pater Nuyenslaan 68, Schilde).  Het Lodewijk De Vochtfonds wil samen met de academies van Wijnegem, Schilde, Zoersel en Schoten en met Davidsfonds Schilde, de herinnering aan Lodewijk De Vocht bewaren, zijn muziek uitvoeren en hem eren voor zijn bijdrage als componist. Daarom organiseren zij dit concert. De muziekacademies leveren de muzikanten en zangers, aangevuld met solisten. Ze brengen hoogtepunten uit het werk van deze componist. Een niet te missen unieke opvoering. De avond wordt afgesloten met een receptie.
Prijs: 10 euro (onder de 18 jaar: 5 euro) te storten op reknr. BE76 9530 3777 4795 van het Lodewijk De Vochtfonds. De kaarten liggen klaar aan de ingang. Info: achiel.ossaer@skynet.be of 03.383.39.03.

KVLV – Vrouwen met Vaart
Woensdag 21 november om 19.30 u.: Drums Alive  (laatste van drie lessen). Ontdek de drummer in jezelf. Een vrolijke workout voor een boost van het humeur en je conditie. Een groepsfitnessles waarbij je op het ritme van de muziek allerlei pasjes uitoefent en intussen met drumsticks op een zitbal trommelt. Voor alle leeftijden. Inschrijven met betaling voor de drie lessen of apart. Sportieve kledij en handdoekje meebrengen.
Plaats: Werf 44 (Schoolstraat 44, Schilde). Inschrijven met betaling voor de drie lessen of apart. Prijs voor de 3 lessen: 18 euro (niet-leden: 21 euro). Info: annekeverhoeven@icloud.com of 0495.80.71.80.

Markant
Donderdag 22 november om 20 u.: Europa is sexy maar (dus) moeilijk te krijgen en te begrijpen. Lezing door Europakenner Lucas De Vos. Met de ondertekening van het Verdrag van Rome werden de eerste stappen gezet naar de oprichting van de Europese Gemeenschap. Meer dan 60 jaar later zijn de Europese instellingen en hun werking voor velen onder ons een ver-van-mijn-bed-show. Europeaan zijn, leven, wonen en werken in Europa… wat zijn daarvan de voor- en nadelen?
Plaats: Kasteel van Schoten (Kasteeldreef 61, Schoten). Samenkomst voor carpooling: Werf44 (Schoolstraat 44, Schilde). Prijs: 10 euro (niet-leden: 15 euro). Info: markant.schilde@gmail.com.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.