Mededelingen 03/02

Het stond in de gazet
Maandag 17 februari van 20 tot 22.30 u.: Lezing over 100 jaar geschiedenis van Schilde aan de hand van krantenartikels. Men zegt wel eens: “Als het niet in de gazet heeft gestaan, dan is het niet gebeurd”. Een gezegde dat zeker niet altijd klopt, maar we vonden in de kranten alvast meer dan voldoende artikels over allerlei gebeurtenissen die zich in Schilde hebben voorgedaan: kidnappingen, ruzies, verdwenen bomen, megalomane projecten, en veel meer.
Plaats:  Heemhuis Scilla (Alfons Van den Sandelaan 4, Schilde). Toegang: gratis (1 euro voor niet-leden).  Info: www.scilla.be.

Pubers en hun welzijn
Woensdag 19 februari van 20 tot 22  u.: Lezing: Hoe jongeren begeleiden naar volwassenheid in onze huidige samenleving? door psychotherapeute Nicole Cornelis. De puberteit is vaak een boeiende, snelle en impulsieve  periode waarin jongeren de overstap maken van kind-zijn naar volwassenheid, en ook een eigen persoonlijkheid ontwikkelen. Daarnaast is het voor veel pubers ook een fase van onevenwichtigheid, onzekerheid en eenzaamheid. Het vraagt van ouders nieuwe competenties om hun kind naar volwassenheid te begeleiden. In die zin gaat het om een gezamenlijk veranderingsproces.
Plaats: Werf 44 (Schoolstraat, Schilde). Toegang: gratis. Info en inschrijven: www.schilde.be/inschrijven of 03.270.06.73.

Babymassage
Woensdag 19 februari van 10 tot 12 u.: Workshop. Wilt u uw baby lekker verwennen in een ontspannen en gezellige sfeer? Kom dan naar de babymassage waar u de zachte kneepjes van het vak leert. Babymassage kan u en uw baby in verschillende opzichten helpen: uw baby gaat er beter door slapen, het is goed voor zijn/haar spijsvertering, ongemakjes kunnen op een zachte manier verholpen worden. Mee te brengen: 2 handdoeken, babymassageolie, voeding want een baby kan erg hongerig worden van de massage.
Plaats: ’t Parkske (Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde). Toegang: gratis. Info: 03.380.07.47 of welzijn@schilde.be.

Natuurwandeling
Donderdag 20 februari van 13.45 tot 17 u.: Jukschotpad Sint-Antonius-Zoersel (5 km). U wandelt vanaf de kerk richting het ziekenhuis en doorkruist wat later een mooi agrarisch gebied. Vervolgens draait u op de Raymond Delbekestraat een woonwijk in en wandelt u terug naar uw vertrekpunt.
Plaats van samenkomst: Heemhuis De Drie Rozen (Kerkstraat 41-45, ’s-Gravenwezel). Info: secretariaat@dedrierozen.be of 03.658.87.50.

Infosessie erfenisrechten
Donderdag 20 februari om 14 u.: Het notariaat Cootjans & Haagdorens verzorgt een lezing over erfenisrecht, successierechten en de verschillende percentages, schenkingen. Wat bij gehuwden met de verschillende contracten en wat bij samenwonenden? Hoe kunt u vooraf uw erfenis of nalatenschap opmaken? Het beste is dat u weet wat u zelf wilt en dat u hiervoor bewust de nodige stappen zet.
Plaats: Werf 44 (Schoolstraat, Schilde). Toegang: gratis. Info: evenementen@schilde.be of 03.380.16.83.

Kategorie(n): Geen categorie

Comments are closed.