Materiele organisatie

KERKFABRIEK.

De financiële en materiële zorg inzake de eredienst wordt behartigd door een groep van 5 leken aangeduid door de bisschop en de provinciegouverneur. De kerkfabriek is qua statuut een staatsinstelling.

PAROCHIEFONDS.

De materiële verantwoordelijkheid voor alle andere parochieactiviteiten berust bij het parochiefonds. Rekeningnummer: 403-7121051-63.

PAROCHIEBLAD.

Het wekelijkse parochieblad “Kerk en Leven”, met een ruim aanbod aan lectuur over godsdienst en kerk, is sedert januari 2003 een gezamenlijke editie van onze dominicanenparochie O.L.Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen en de Sint-Catharinaparochie te ‘s-Gravenwezel.

Het richt zich tot iedereen: kinderen, jongeren, gezinnen, senioren.

Op de eerste twee pagina’s ervan vindt u:

  • nieuws uit beide parochies;
  • informatie over de komende activiteiten van de verschillende werkgroepen en verenigingen uit de onmiddellijke omgeving;
  • de wachtdiensten van artsen, apothekers, tandartsen en dierenartsen.

Op de derde pagina wordt regelmatig een artikel gepubliceerd dat dieper ingaat op een bepaalde problematiek die beide parochies aanbelangt.

Abonneren kan ofwel door contante betaling op het contactadres (zie bijlage), ofwel door overschrijving op rekening 403-7119831- 07 van Parochieblad O.L.Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen.

JAARLIJKSE ACTIVITEITEN.

-bezinningsnamiddag (advent) -welzijnsproject: Welzijn Stuyvenberg -nieuwjaarsreceptie -vastenconferenties -vastenproject William Aragon met de sobere maaltijd. -receptie op feest van de parochie (15 augustus) -kartrekkersavond (avond met leden van het parochieteam en voorzitters van alle werkgroepen) -breugelavond

VERGADERZALEN

Boven de Witte Kerk van Schilde-Bergen is er een grote en een kleine zaal (met beperkte keuken) beschikbaar voor vergaderingen en (familie)bijeenkomsten.

Mensen die minder goed te been zijn, kunnen gebruik maken van de traplift.

Beide zalen kunnen ook gehuurd worden. Hiervoor kan men contact opnemen met de coördinatrice, mevr. M. Tuymans, Gouwberg 23, Schilde (03-353.71.98 ).

 

Comments are closed.