Links

Dominicanen

– Dominicanen Vlaanderen                            http://dominicanen.be/

De parochie steunt

– Sasel                                                                 http://www.sasel.be/

– De Loodsen                                                     http:/www.deloodsen.be

– Ontmoetingshuis Welzijn Stuivenberg     http://www.dewereldmorgen.be

Om en rond de Witte Kerkgemeenschap

– Gemeente Schilde                                         http://www.schilde.be

– Sint-Ludgardisschool                                   http://www.sint-ludgardis.be

– Scouts en Gidsen Schilde                             http://scoutsschilde.wordpress.com/

Liturgie

– Preek van de week                                         http://www.preekvandeweek.be

Opinievorming, cultuur,welzijn,vorming en informatie

– Centrum voor Christelijk vormingswerk   http://ccv.be

– Tertio                                                                http://www.tertio.be

– Welzijnszorg                                                    http://welzijnszorg.be

– Kerk in Vlaanderen                                        http://kerknet.be

– Wat je bezielt…                                                http://RKnieuws.net

– Gezinspastoraal                                               http://www.gezinspastoraal.be