Hou in Godsnaam van elkaar

Hou in Godsnaam van elkaar

Zoals de Vader Mij heeft liefgehad,
zo heb Ik jullie liefgehad.
Blijf je vasthouden
aan mijn Liefde.

Dat is het eerste:
geloven dat je bemind bent,
zomaar
en zoals je bent.
Liefde toelaten in je diepste binnenste.
Gods liefde bron laten worden,
rode draad van al je doen en laten.
Liefde is het eerste en laatste houvast
in een mensenleven.

Vasthouden aan zijn Liefde
door te doen zoals Hij.
Alleen al doende
kan Hij in jou gebeuren.

Dit zeg Ik u
opdat mijn vreugde in jullie zou zijn.
Dit is de grootste liefde die er bestaat:
dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.
Dit is mijn gebod:
hou in Godsnaam van elkaar.
Carlos Desoete

Kategorie(n): Geen categorie

Comments are closed.