Een warme oproep

Een warme oproep!
Door de coronamaatregelen is het jaarlijkse Sterzingen van deur tot deur ten voordele van het werk van Annemie De Vocht in Guatemala dit jaar onmogelijk. Omdat er ginds nog zovele noden zijn doen wij een warme oproep tot steun opdat zij haar werk in Guatemala zou kunnen voortzetten.
Wilt u Annemie steunen, dan kan u een bijdrage storten op reknr. BE57 4037 0680 6135 van Davidsfonds ‘s-Gravenwezel. Wenst u een fiscaal attest voor een gift vanaf  €40 dan dient u over te schrijven via reknr. BE82 0000 9019 7468 van Scheut-Ontwikkelingssamenwerking vzw (Ninoofsesteenweg 548, 1070 Anderlecht), met vermelding: “Anna Maria De Vocht 12 502 002”.
Heel veel dank in naam van Annemie en van de studenten in Guatemala!!

Kategorie(n): Geen categorie

Comments are closed.