Dank U wel !

Dank U wel !
Aan alle vrienden van onze
Witte-Kerkgemeenschap,

Met bijzonder veel dankbaarheid kijk ik terug op de viering van mijn gouden priesterjubileum op 19 juli. Doordat een achterafse receptie niet kon doorgaan wegens de coronacrisis stond de focus helemaal gericht op de eucharistieviering. Bij de start ervan stond ik er wat zenuwachtig bij omdat ik vooraf geen inzage had gekregen in de misteksten. Het feestcomité had alles achter mijn rug voorbereid. Vrij snel werd ik getroffen door de mooie woorden, en voelde ik mij warmhartig omhelst door onze hele Witte-Kerkgemeenschap. Door die omhelzing werd mijn hele persoon vervuld van dankbaarheid: niet alleen om mijn roeping van 50 jaar geleden, maar vooral om Gods genade die mij gedurende al die jaren gesteund heeft om aan die roeping inhoud en gestalte te geven in soms heel uiteenlopende omstandigheden. Die extra ruggensteun had ik broodnodig. Dank U, Heer.
Dank ook voor de vele gelukwensen die ik van jullie mocht ontvangen, mondeling, via mail en in mijn brievenbus. Bijzonder veel dank ook voor het grote bedrag dat ‘als cadeau voor pater Marc’ in de vaas bijeenverzameld werd tijdens de weekendvieringen. Dat geld zal besteed worden aan mijn ‘grote liefde’, zijnde Zwart Afrika. Ik ga ermee enkele recent verschenen boeken aankopen over het Belgisch koloniaal verleden, en de rest komt Afrika ten goede door steun aan ontwikkelingsinitiatieven. Dank u wel, Witte-Kerkvrienden!
Marc Christiaens o.p.

Kategorie(n): Geen categorie

Comments are closed.