Bijbelgroep Schilde-Bergen

De bijbel, het woord van God, ons geloofsboek, het Oude en Nieuwe  Testament, hoe kunnen we deze eeuwenoude teksten lezen, begrijpen, duiden? Geen gemakkelijke opgave!
Daarvoor trekken de leden van de bijbelgroep van de Witte-Kerkgemeenschap samen naar de bijbelavonden in het Hof van Zevenbergen te Ranst. Een werkjaar lang worden, onder  begeleiding van diaken Peter Houlleberghs, vormingsverantwoordelijke voor het bisdom Antwerpen, bijbelteksten gelezen en uitgediept rond een bepaald thema. Voor 2018-19 is het thema: Abraham. Zijn wedervaren met God vinden we terug in het boek Genesis. Abraham is niet alleen stamvader van het christelijke geloof, hij is dat ook voor joden en moslims.
De bijeenkomsten gaan telkens door van 20 tot 22 u. op de derde donderdag van de maand, van september tot en met mei. Wilt u zich bij ons aansluiten? Neem dan contact op met de kartrekker Anneleen Van den Bergh (03.353.33.48) of, bij afwezigheid, met Lieve Van Dooren (03.383.37.62).

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.