6e zondag door het jaar A 2017 p

                                                                              
12 februari 2017                 (Viering)

De wet is meer dan het wetboek !
Beide lezingen drukken ons op het hart dat we moeten leven volgens de wet.
Vandaag vertegenwoordigt Jezus de jurist.. En wat voor een!
‘Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten op te heffen’ zegt Jezus. ‘Als jullie gerechtigheid niet méér betekent dan die van de schriftgeleerden en farizeeën, zul je het koninkrijk der hemelen zeker niet binnengaan.’
En dan … wie doodt, of zelfs maar kwaad wordt op iemand, of hem of haar uitscheldt voor een leeghoofd of een domkop, wordt uitgeleverd aan het gerecht of aan het hellevuur.
En al wie het niet eens geraakt met een tegenpartij, wordt aan de rechter overgeleverd en in de gevangenis gegooid totdat hij de laatste cent betaalt.
En al wie begerig kíjkt naar iemand, kan beter zijn oog uitrukken of een ander lichaamsdeel verwijderen als dat hem tot zonde dreigt te brengen.
Want het is beter, dat één van je lichaamsdelen verloren gaat dan dat heel je lichaam in de hel terecht komt.
Wat een dreigende taal ! Noemen we dat ‘blijde boodschap’ ? Zo kennen we Jezus niet !
Waarschijnlijk beseft Jezus dat ook wel, maar toch neemt Hij er geen woord van terug, integendeel.
Misschien wil Hij precies in alle toonaarden benadrukken: het gaat hier niet over gas-boetes, wel over ernstige misdrijven. Daar moet je niet licht overheen gaan!

Wij prefereren om Jezus volgelingen te zijn. Dus kiezen wij ook voor de consequenties, de gevolgen; een beetje zoals de spelregels bij een spel. En dat geldt ook voor het spel van ons leven.
‘God én de naaste liefhebben’: deze twee geboden vatten heel de Wet en de Profeten samen.
De tien geboden uit de bijbel -die we vooral onder hun verbodsvorm kennen-, zijn onze spelregels.
Enkele van die geboden verduidelijkt Jezus vandaag in het evangelie.
Zo citeert Hij onder meer: ‘U zult niet doden’.
Natuurlijk mag je niemand doden, maar besef vooral goed dat dit veel verder gaat dan wat er letterlijk staat, licht Jezus toe. Wij mogen mensen ook niet doodpraten, doodzwijgen of doodkijken.
Verwijten, afgunst, getreiter, jaloezie, woede, schelden, iemand met woorden verwonden zijn allemaal dodelijk.
Niet doden betekent dus dat wij het leven moeten respecteren, elkaar moeten eerbiedigen.
‘U zult geen echtbreuk plegen’, betekent niet alleen dat je geen overspel pleegt of je man of vrouw niet met iemand anders bedriegt, maar ook dat je innerlijk trouw blijft aan je eigen partner.
Dat je zeer zuinig moet zijn op het geluk dat je met elkaar deelt. Daarom vraagt Jezus, om de liefde tussen God en de mensen en tussen de mensen onderling iedere dag opnieuw met de grootst mogelijke zorg en aandacht te koesteren. Vandaar ook Jezus’ harde uitspraak over onze ogen en onze handen !
‘U zult uw eed niet breken’, je ja moet een ja blijven en je neen een neen.
Wees eerlijk en oprecht zodat je naaste je zonder meer kan vertrouwen.
Alleen onbetrouwbare mensen moeten voortdurend zweren bij al wat ze zeggen, willen ze nog geloofd worden.

Het zal ondertussen wel duidelijk zijn waar het Jezus om te doen is: niet om de letter van de wet, wel om de geest, de diepere betekenis. De wet is goed, maar als we blijven steken bij de letter van de wet, is het niet goed genoeg. Het gaat om het van hárte doen wat God van ons wil, om hetgeen wat we méér doen dan waartoe we verplicht zijn.
Zo zijn er bijvoorbeeld verpleegkundigen of leerkrachten, die precies uitvoeren wat hen wordt opgedragen. Maar als ze net iets meer doen en er met hun hart bij zijn, zeggen  patiënten of leerlingen: ‘Die daar, dát is een pas een echt goede zuster of leerkracht’.
Het gaat er niet alleen om de mens géén kwaad te doen, het gaat erom elkaar goéd te doen.
Niet omwille van de wet, maar vanuit je hart, uit liefde !
Is dat een onmogelijke opdracht ? Integendeel, liefde overtreft wetten en voorschriften.
Liefde weegt niet af, maar is gul en ruimhartig. Liefde weet wat vergeving is en vergeving overstijgt de wet.
Alleen als wij de wet overtreffen door de liefde komt Gods Rijk binnen ons bereik.
En dat heeft Jezus voorgedaan. ‘Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen’, bidt Hij voor degenen die Hem verraden en gekruisigd hebben.
Alleen als wij proberen die goddelijke maat van de liefde te verwerven, en in ons hart te laten groeien, zullen wij kinderen van God worden en is Gods Koninkrijk in ons begonnen. Amen.
Monique Van Caenegem-Suys

 

Dit bericht is geplaatst in Onze preken. Bookmark de permalink.