32e zondag door het jaar A

2008 – kerkwijding van de Baseliek van Sint-Jan van Lateranen
2011
2
014 – kerkwijding van de Baseliek van Sint-Jan van Lateranen
2017
2020