12e zondag door het jaar C

2007 – Geboorte Johannes De Doper
2010
2013
2016
2019