Pastorale Eenheid Heilige Veronica

Twee jaar geluisterd. Tijd om samen de hand aan de ploeg te slaan.
In het najaar 2018 startte in de verschillende parochiekernen van pastorale eenheid H. Veronica een enquête die polste naar hun vitaliteit vandaag en naar levenskansen voor de toekomst. De 13 plaatselijke kerngroepen (PT’s) beantwoordden deze enquête in dialoog met twee teamleden die op bezoek kwamen.
Op teamvergaderingen in het voorjaar 2019 werden uit deze gesprekken en antwoorden vijf prioriteiten gedistilleerd voor het nieuwe werkjaar 2019-2020 en voor daarna. Dit zijn ze:
– Zorgen voor bezieling van de betrokkenen in de pastorale eenheid
– Verbeteren van communicatie
– Vorm geven aan grotere solidariteit
– Beter betrekken van medewerkers, trekkers en dragers bij de pastorale eenheid
– Wijzer omgaan met spanningen binnen de pastorale eenheid
Op een conclaafdag van het team (21 augustus) in de Sint-Guibertuspastorie te Schilde werden deze prioriteiten geconcretiseerd in werkpunten voor het komende werkjaar en daarna. Enkele plannen:
– Teamleden zullen opnieuw twee aan twee de plaatselijke kerngroepen bezoeken
– Op 21 juni 2020 houden wij een Veronicadag
– Het team zal solidariteit in diverse vormen tussen parochies aanmoedigen en realiseren
– In opvolging van de vastenconferentie met de bisschop dit jaar, komt er ook in de Vasten van 2020 een thema-avond
– De pastorale eenheid zoekt buiten de parochiekernen verbinding met geloofskernen in scholen en woon- en zorgcentra.
– Er komt een website voor de pastorale eenheid
De weg van de geleidelijkheid, het respect voor eenieders eigenheid, de blijvende waardering voor de huidige inzet en bijdrage zijn voor de teamleden van de pastorale eenheid heilig. Maar met het oog op de toekomst en de leefbaarheid van onze concrete geloofsgemeenschappen, wil het team met de pastorale eenheid stappen vooruitzetten. Onder leiding van bruggenbouwers Theo Wynants en Ludo Gielis. En met zorg meegedragen door Gert Verhoeven (catechese), Veerle Sommen en Marc van Kerkhoven (liturgie), Peter De Smedt (diaconie), Dieu Kampen (financies) en Pascal Humblet. Samen met werkgroepen en de plaatselijke kerngroepen. Om zo als pastorale eenheid het gelaat van Christus vandaag te ontdekken, te laten inspireren en troosten en kracht geven, zoals Veronica dat deed.

Kategorie(n): Geen categorie

Comments are closed.