Sasel – Brief van William Aragon

 Heidedreef 12   B 2970 Schilde   tel. 03 383 21 42  sasel@telenet.be         www.sasel.be
Aan onze vrienden
van de parochies Schilde-Bergen en ‘s-Gravenwezel

Hallo, Dag Allemaal!

Ook dit jaar maakte de paasklok uit Schilde-Bergen en ‘s-Gravenwezel het ons mogelijk om in el collegio San Martin de Porres (El Zaite – El Salvador) goede leerkrachten aan te werven. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de wijze waarmee wij concreet vorm en inhoud geven aan de 17 Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (17 SDG – Sustainable Development Goals – info: http://uniric.org/nl  of www.sdgs.be) die in september 2015 door de Verenigde Naties werden goedgekeurd. In dit artikel willen we dit nader toelichten.

Duurzame ontwikkeling
Het doel van ‘duurzame ontwikkeling’ is een eind maken aan armoede in al haar aspecten. (SDG 1)Basis daarvoor is vorming, is kwaliteitsonderwijs (SDG 4). Duurzame ontwikkeling kan zich alleen maar ontplooien in een vredessfeer (SDG 16). Basis hiervoor is vermindering van ongelijkheid (SDG 10). Daartoe is partnerschap (SDG 17) een must: van Noord naar Zuid en ook omgekeerd. Alleen onder die voorwaarden kan de toekomst van de volgende generatie veilig worden gesteld.
Partnerschap betekent ‘ja’ zeggen tegen elkaar en dat doen Schilde-Bergen/’s-Gravenwezel en El Zaite, steeds weer opnieuw!

Ons onderwijsproject
Jullie ‘ja’ tegen El Zaite betreft in concreto ‘ja’ tegen het onderwijsproject van ons colegio San Martin de Porres. Dit onderwijsproject is uniek in El Salvador: zeer hoogstaand onderwijs voor sociaal totaal uitgestoten kinderen.
Door bij te dragen aan de verloning van onze leerkrachten – o.a. via de opbrengst van jullie vastenomhalingen – doorbreken jullie voor hen de vicieuze cirkel van bittere armoede: jullie reiken hun toekomstperspectief aan. Als privé-initiatief geniet ons colegio geen enkele financiële tegemoetkoming van de Salvadoraanse staat. Er zijn wel staatsscholen in ons land, maar daar wordt weinig of niets geleerd, komen leerkrachten niet opdagen, enz. De middenklasse (15% van de bevolking) heeft haar eigen colleges. Die kunnen ze gemakkelijk zelf  betalen. De rijke bovenklasse studeert in het buitenland.
Hoe belangrijk leerkrachten zijn, hoef ik aan Belgen niet uit te leggen! Mede dank zijn jullie heeft el colegio San Martin de Porres in de krottenbuurt van El Zaite gedreven  leerkrachten. En ook al stellen we zeer hoge eisen: ze blijven zich trouw engageren. Sommigen zitten ’s morgens al om 4 uur op de bus om op tijd in El Zaite te geraken, en het openbaar vervoer en de wegen zijn in El Salvador  niet zoals in België! En dan is er de onveiligheid! ‘s Avonds laat komen ze thuis en hebben ook een gezin. Ze moeten van mij hun lessen voorbereiden: iets waarvan ze in El Salvador nog nooit hadden gehoord! Ik controleer het niveau van de examenvragen en de verbetering van de examens. Ze zijn verplicht bijscholing te volgen: didactische vernieuwingen in hun vak moeten ze kennen en toepassen. Ze offeren een week van hun vakantie op om zich pedagogisch en psychologisch bij te scholen. Psychologische vorming komt immers niet aan bod in de lerarenopleiding. En toch zullen ze de rol van vader/moeder moeten invullen voor de getraumatiseerde kinderen van El Zaite. Kinderen die slachtoffer zijn van mishandeling, kinderen die constant bang zijn dat ze door de criminele bendes opgeëist zullen worden, kinderen zonder thuis. Teamvorming onder de leerkrachten is van kapitaal belang: het biedt onze kinderen een oase van rust, van veiligheid, een studieklimaat dat ze buiten el colegio helemaal niet kennen (SDG 4: levenslang bijleren). Het sociaal engagement van onze leerkrachten is gebaseerd op de spiritualiteit van San Romero de America (onze recent heilig verklaarde aartsbisschop Oscar Romero): zich helemaal inzetten voor de armen. Die spiritualiteit putten ze uit gezamenlijke bezinning-weekends, waarin  ook ontspanning is ingebouwd.

Ons ‘ja’ aan jullie
Jullie geven ons kansen, wij maken die gekregen kansen waar!
Om een officieel diploma te bekomen (nodig voor tewerkstellingskansen en om toegelaten te worden tot het hoger onderwijs) moeten alle laatstejaars van het middelbaar onderwijs een staatsexamen afleggen, opgesteld door de UCA-jezuïetenuniversiteit. Geen lachertje! Het nationaal gemiddelde van het aantal geslaagden bedroeg in 2018: 53 %. Onze afgestudeerde leerlingen behaalden: 73 %! De besten onder hen mogen solliciteren voor een SASEL-studiebeurs  hoger onderwijs. Studiebeurzen bestaan niet in El Salvador omdat alleen de gegoeden verder  studeren. Onze sollicitatie-voorwaarden zijn zeer streng: 80% behalen op het eindexamen in el colegio en 70% op het staatsexamen. Wie een studiebeurs kreeg toegewezen moet tevens bereid zijn ons SASEL-project mee te dragen bijv. door bijlessen te geven, tot de scoutsleiding toe te treden, gebouwen mee onderhouden, elke maand studie-uitgaven bewijzen, enz. Ze vormen ons kaderpersoneel, dragers van verantwoordelijke taken. Ze ‘zijn’ iemand. Ze zijn nodig. Een onvoorstelbaar gevoel voor mensen die nooit van tel zijn geweest! Onze studenten die aan de universiteit studeren (9 in 2019) scoren er prima. Hun commentaar: “Wij hebben een betere opleiding gehad  dan de anderen”. En dat hebben ze ook aan jullie te danken! Jullie verzekeren – door uw steun aan onze leerkrachten – een stevige onderbouw.

Doelstelling Sasel vzw
De uiteindelijk bedoeling van Sasel is de armen in El Salvador zo ondersteunen dat zijzelf hun maatschappij kunnen hervormen tot grotere sociale gelijkheid. De armen zelf moeten daarvoor instaan want zij zijn de ervaringsdeskundigen. Zij alleen weten precies wat armoede inhoudt. Sociale gelijkheid moet je veroveren, het wordt je niet geschonken. Om dat te kunnen waarmaken heb je wel kennis nodig, inzicht in economische structuren, op de hoogte zijn van het internationaal recht… In de complexe wereld van vandaag eist dat hogere studies. Daarom zijn we enorm fier op wat onze studenten aan de rechtsfaculteit recent bereikt hebben. Zij organiseerden een protestbetoging van 3.000 studenten die, in samenwerking met de UCA-jezuïetenuniversiteit en de paters Franciscanen, ertoe geleid heeft dat de ‘wet op de volledige privatisering van het water’ door het parlement verworpen werd. De consequentie van die privatiseringswet was immers dat enkel de rijke families en hun multinationals over het water konden beschikken, en de armen niet. Dat iedereen, en dus ook armen recht hebben op drinkwater, is een van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG 6).

Gendergelijkheid
In el colegio San Martin de Porres is de opleiding en ontwikkeling van de vrouw een hoge prioriteit (SDG 5). In al onze deelprojecten streven we naar een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Cultuur doorgeven aan de volgende generatie is nog altijd de taak van de vrouw, ook in een macho-cultuur zoals in El Salvador. Wil je sociale vooruitgang en maatschappelijke vernieuwing nastreven, dan dient dat te groeien via de opleiding van vrouwen. Daarom stimuleren we onze meisjes om hun studies af te maken en  zo mogelijk verder te studeren. Geen gemakkelijk opdracht! De impact van Amerikaanse religieus-fundamentalistische sekten in zeer groot en stijgt snel in Midden- en Latijns-Amerika. Gesteund door multinationals beschikken ze over enorm veel geld. Volgens die sekten mag een vrouw slechts basisonderwijs volgen, dan trouwen en zoveel mogelijk kinderen op de wereld zetten. Intellectuele vrouwen zijn volgens hen gevaarlijk. Die weigeren immers onderbetaalde slavenarbeid, eisen gelijke rechten voor mannen en vrouwen en voeden hun kinderen op tot daadkrachtige burgers. Bovendien behoort het tot onze cultuur dat een vrouw ook moet zorgen voor haar ouders en grootouders.
Meisjes die willen studeren moeten dus enorm opboksen tegen dat cultuurpatroon. Ze moeten blijven doorzetten, ook als hun kansen op de huwelijksmarkt daardoor flink dalen (te slim, niet jong genoeg meer) en hun eigen familie zich tegen hen keert. Maar juist die vrouwen duwen  de deur naar de toekomst open.
Ons colegio San Martin de Porres heeft een directrice, ons pastoraal project wordt geleid door een vrouw, aan het hoofd van ons medisch project staan twee vrouwen. Ze hebben een voorbeeldfunctie. Op de maandelijkse verplichte oudercontacten zijn vooral vrouwen aanwezig. Aan hen wordt vooral vorming aangeboden: hygiëne, kinderopvoeding, relatievorming, inzicht in de werkwijze van el colegio, alfabetisering en seksuele voorlichting. Dat in scholen seksuele voorlichting wordt gegeven, is in El Salvador een taboe. Om problemen te voorkomen met de burgerlijke overheid of kerkelijke instanties, noemen we die vormingssessies: Orientacion par la vida (vrij vertaald: Voorbereiding op het leven). El Zaite kent geen onmenselijke abortussen meer, geen opgewekte miskramen die leiden tot de geboorte van gehandicapte kinderen, geen zelfmoorden als gevolg van verkrachtingen… Als dat elders in het land arme vrouwen wel overkomt, dan belanden ze in de gevangenis. Miskraam (zelfs spontane) en abortus zijn in El Salvador moord. Gevangenisstraf: 40  jaar. Ook in de gevangenis plegen heel wat arme vrouwen zelfmoord. De rijken kennen de weg naar het buitenland. En mannen gaan altijd vrijuit. Seksuele voorlichting draagt  dus bij tot gendergelijkheid!
Al onze deelprojecten: voeding (SDG 2), medische zorg (SDG 3), scouts (SDG 16), pastoraal Com-Vivir (SDG 16), landbouw en  Ecovida (SDG 2-8-13-15), hulp aan de gemeenschap (SDG 6-7-9-15) bestrijden de armoede. Maar fundament blijft het kwaliteitsonderwijs (SDG 4).

Heel veel dank, goede vrienden uit Schilde-Bergen en ’s-Gravenwezel, dat jullie met ons een partnerschap willen aangaan (SDG 17). Zo wordt duurzame ontwikkeling een realiteit voor iedereen. Het voorkomt dat mensen moeten vluchten om te kunnen overleven (o.a. naar de Verenigde Staten). In je eigen land, binnen je eigen cultuur in vrede mogen en kunnen wonen en werken is… een geschenk!
Een geschenk dat jullie en El Zaite samen aanbieden aan de komende generatie!

William Aragon
mede namens
de leerkrachten en leerlingen van el colegio San Marin de Porres
onze studenten in het hoger onderwijs
en de gemeenschap van El Zaite

Kategorie(n): Geen categorie

Comments are closed.