Vacature voor lidmaatschap van de KerkraadOvereenkomstig artikel 7§1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er eenvacature is binnen de kerkraad van de kerkfabriek van de parochie  O.L.Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen (Schilde-Bergen).

Enkel personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking als lid van de kerkraad:
1° rooms-katholiek zijn;
2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de aanstelling;
3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de parochie (voor O.L.Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen betreft het de gemeenten Schilde en Wijnegem).

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 15 januari 2019 ingediend worden bij:
Kerkfabriek O.L.Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen    
t.a.v. pater Christiaens Marc o.p.                              
Pater Nuyenslaan 70                                                
2970 Schilde                                                            

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.
De kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.

Na 15 januari 2019 zullen naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerk van O.L.Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen te Schilde-Bergen.

p. Marc Christiaens o.p.
de door de bisschop aangestelde verantwoordelijke voor de Schildese parochie O.L.Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.